Hoppa till innehåll

Björkös gravar

En av anledningarna till att Birka och Björkö utmärker sig i det vikingatida mälarområdet är det stora antalet gravhögar som finns på ön. Antalet synliga gravhögar uppskattas till omkring 2300 stycken. Men det finns även ett obekant antal gravar som idag inte är synliga för ögat, varför det verkliga gravantalet på Björkö är mycket svårt att sia om. Det enda vi säkert kan utgå ifrån är att det är betydligt högre än vad som framgår av de ovan jord synliga.