Hoppa till innehåll

Del 2: Jägarstenålder

Det här är en del av extramaterialet kring TV-serien Arkeologens dotter från UR. Läs mer om serien och om Historiskas medverkan.

Tiden år 9500 till cirka år 4000 före vår tideräkning, fvt, kallas för jägarstenålder, mellanstenålder eller mesolitikum.

Maten lagades i kokgrop

Under jägarstenåldern bosatte sig vissa grupper av människor på en och samma plats under en längre period, en säsong eller årstid. Ofta nära vatten där det fanns tillgång till sötvattensfiskar som gädda, braxen och abborre. De kunde även ge sig ut på havet i så kallade stockbåtar för att fiska lax och ål eller för att jaga sjöfågel och säl. Annan typ av jakt och samlande var också viktiga inslag i livet.

Fisket skedde bland annat med nät och mjärde, en typ av fångstbur med en eller flera öppningar som fisken söker sig in genom. Den placeras på botten. I Sverige har en av världens äldsta mjärdar hittats. Den daterats till 5500 fvt. Mjärdarna tillverkades av vide, björk och hassel.

För att tillaga maten användes en så kallad kokgrop. I den lades heta stenar tillsammans med till exempel fisk, inlindad i blad. Maten kunde kryddas med bär och örter, som enbär.

Klipp 4: Enkel båt, fiske med mjärde, matlagning i kokgrop (04:04).


Filmklippen är bearbetade delar ur TV-serien Arkeologens dotter, producerad av Baluba för UR. Historiska museet har medverkat med sakkunskap.

Hela TV-serien, lärarhandledning och arbetsblad finns på UR:s webbplats.

Musik: Samuel Looptok Långbacka. Stillbildsfoto: Linda Wåhlander/SHM

Den här sidan publicerades i april 2019.