Hoppa till innehåll

Barockhallen

I Barockhallen visas kyrklig konst från 1500-talet och framåt.

Entréavgifter

Museet öppet onsdag:

11:00 – 20:00

Se alla öppettider

Barockhallen

Barockhallen har fått sitt namn efter konststilen barock som var dominerande under 1600-talets andra hälft och 1700-talets början. Redan när museet invigdes i början av 1940-talet var rummet inrett som en kyrksal. Här visas kyrklig konst från 1500-talet och framåt.


I Barockhallen finns kyrklig konst från cirka 1530 till 1800. Föremålen representerar de stilperioder som inom konsthistorien brukar benämnas renässans, barock – som givit salen dess namn – och nyklassicism.

Rummet är inrett som en kyrksal med en stor altaruppsats på ena kortsidan och en läktare med orgel på den andra. Här finns predikstol, prästbänk, begravningsvapen och en vackert målad dopfunt, precis som i en riktig kyrka.

Akustiken är mycket bra och Barockhallen används också för konserter och fester.

Visualisering av utställningens placering i byggnaden.

Takmålningar

Barockhallens målade brädtak är från 1600-talets slut. Ursprungligen fanns det i den gamla stadskyrkan i Eksjö, men var då större. När kyrkan revs på 1880-talet skänkte församlingen taket till Historiska museet.

I mitten av taket fanns ett monogram med drottning Hedvig Eleonoras initialer (Sveriges drottning 1654–1660). Hon var intresserad av konst och arkitektur och en flitig donator av konst till kyrkor runt om i landet.

Takmålningarna från 1687 är gjorda av konstnären Jöran Künckel, född i Stockholm och verksam i Lübeck på 1660-talet. De visar scener ur Bibeln enligt den så kallade typologiska tolkningsmodellen. Den kan beskrivas som att Bibelns Gamla testamente sägs förutspå och hänga ihop med det Nya testamentet.

Närbild av del av takmålning. Föreställer en man på knä framför ett landskap.

Eksjötaket, 14 av 16 finns i Barockhallen.

Altare

Altaruppsatsen från Tolfta kyrka i Uppland är ett bra exempel på en barockaltaruppsats från en svensk landskyrka. Den är arkitektoniskt uppbyggd med bjälklag och kraftiga kolonner med kapitäl och baser och försedd med förgylld, kraftig och näst intill svulstig akantusornamentik. Akantusen är en flikbladig tistelväxt från medelhavsområdet som är vanlig i konststilar som renässans, barock och nyklassicism.

Änglahuvuden med vingar, men utan kropp, så kallade änglaflykter, svävar och strävar uppåt. Huvudmotivet är en oljemålning med korsfästelsen. På vardera sidan om kolonnerna står Petrus med bok och Paulus med svärd och bok. Petrus har ursprungligen haft en nyckel i sin hand som någon gång gått förlorad. Paulus svärd påminner om att han blev halshuggen, Petrus nyckel om att han är den som öppnar himmelrikets port.

Högst upp finns en krönfigur. Den ser ganska liten ut nerifrån golvet, men är över en meter hög. Den visar hur den uppståndne Kristus med strålgloria och handen höjd i en välsignelsegest trampar på djävulen som har antagit skepnaden av en drake. Motivet har sitt ursprung i Bibelns Gamla testamente, i Psaltarens psalm 91, vers 13: ”Över lejon och ormar går du fram, du trampar på vilddjur och drakar”.

Orgel

Orgelhuset saknar piporna och spelbordet, men bälgen finns bevarad inuti.  På framsidan finns släkterna Rosenstjernas och Lilliehöks vapensköldar målade och på sidorna Kung David som spelar harpa och en kvinna som spelar trumma. Det är möjligt att kvinnan är tänkt att föreställa Sankta Cecilia, musikens beskyddarinna.

Orgel från 1600-talet. Ovanför finns två takmålningar.

Barockhallen med orgel och läktarbröstning från Hycklinge och Högby i Östergötland samt det magnifika kyrktaket från Eksjö gamla kyrka målat av J Künkel 1647.