Hoppa till innehåll

Besökare med hörselskada

Om du är intresserad av att lyssna på ett föredrag, kontakta gärna vår personal så informerar vi dig om vilken lokal föredraget hålls i.

Hörselslinga

Finns i museets hörsal samt i ”Röda Rummets” främre och bakre del.

Visning för hörselskadade

För att utställningarna ska kunna upplevas på ett bra sätt av dig med nedsatt hörsel kan du boka en anpassad visning. Kontakta bokningen@historiska.se.

Rundtur i museet på teckenspråk

Historiska museet har tagit fram en guidefilm på teckenspråk genom museets utställningar. Teckentolk Jenny Ingvarsson guidar.