Hoppa till innehåll

År 4–6

Digitala visningar vårterminen 2021

Våra digitala visningar görs genom videosamtal via Teams eller andra verktyg. Museipedagogen visar och berättar på plats i museets utställningar medan klassen befinner sig på skolan.
Kontakta bokningen för mer information: bokningen@historiska.se

Möt medeltiden – Digital visning

Årder, sländtrissa, skrivdon och relikskrin. Vad kan vi förstå om medeltidens människor utifrån de föremål de använde? I visningen utgår vi från olika typer av källor och berättar om livet för olika grupper i det medeltida samhället.
Längd 40 min. Pris: 900 kr. (ink. moms).

Reformation och statsbildning – Digital visning

Reliker, gömda silverskatter, pergament och nödmynt. Vi tittar på spännande föremål och berättar om hur reformationen förändrade samhället. Vi tar även upp hur den tidigmoderna staten skapades, olika maktförhållanden i samhället och hur det påverkade människor i deras vardagsliv.
Längd 40 min. Pris: 900 kr. (ink. moms).