Hoppa till innehåll

Årskurs 4-6

Visningar höstterminen 2021

Vikingarnas värld

Följ med på en upptäcktsfärd i världens största vikingautställning. Vi samlas kring runstenar, myntskatter och vardagsföremål som berättar om möten mellan människor, om resor, sjöfart, handel och hantverk, den fornnordiska trosuppfattningen och den kristna trons framväxt.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Direkt från magasinet
Kom riktigt nära vikingatiden. Undersök en tusenårig islägg och fundera på vem som en gång kan ha använt den. Vi känner på, pratar om och tolkar föremål tillsammans.

Längd: 30 minuter
Pris: 500 kronor. Paketpris med Möt vikingatiden 1300 kronor.

Visningen kan endast göras på plats i museet.

Möt medeltiden

Årder, sländtrissa, skrivdon och relikskrin. Vad kan vi förstå om medeltidens människor utifrån de föremål de använde? I visningen utgår vi från olika typer av källor och berättar om livet för olika grupper i det medeltida samhället.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Reformation och statsbildning

Reliker, gömda silverskatter, pergament och nödmynt. Vi tittar på spännande föremål och berättar om hur reformationen förändrade samhället. Vi tar även upp hur den tidigmoderna staten skapades, olika maktförhållanden i samhället och hur det påverkade människor i deras vardagsliv.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Om digitala visningar

Museets digitala visningar görs genom videosamtal via Teams eller Zoom. Museipedagogen visar och berättar på plats i museets utställningar medan klassen befinner sig på skolan. De digitala visningarna är 50 minuter. långa och kostar 900 kronor (inklusive moms).