Hoppa till innehåll

Våra forskare

Enheten för Forskning och utveckling tillhör sedan 1 januari 2018 avdelningen för Samlingar och Forskning vid Statens historiska museer och består av knappt tio forskare och utvecklare som arbetar med projekt.

Grunden för FoU-verksamhet är att generera angelägen forskning, samverka med forskningsinstitutioner samt bistå med ändamålsenligt stöd för externa forskare. Forskningen ska bidra till myndighetens övriga verksamhet, exempelvis den publika.

Kontakt

Christina Fredengren, enhetschef Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 66, christina.fredengren(a)shm.se

För övriga medarbetare, se myndighetens webbplats.