Hoppa till innehåll

Medeltida konst

Utställningen är en visuell vandring genom tiden och visar hur olika konstformer och stilar vuxit fram. Som besökare kommer du nära inpå föremålen.

Entréavgifter

Museet öppet lördag:

11:00 – 18:00

Se alla öppettider

I dag på Historiska

  • Altarskåp

    – dåtidens 3-D-TV!
  • Import

    från verkstäder på kontinenten.
  • Unik

    samling av medeltida konst

Medeltida konst

Byt till lättläst

Medeltidens europeiska konst stod i den katolska kyrkans tjänst. Den kristna livsåskådningen präglade människors liv. Inför altartavlor, Mariaskulpturer och krucifix föll människor på knä, bad en bön, tände ett ljus.


Föremålen berättar för oss om periodens tro, tankevärld och levnadsvillkor – men också om en värld bortanför Sveriges gränser. Konsten var internationell. Altarskåp och skulpturer importerades under hela medeltiden till Sverige från verkstäder på kontinenten.

Hantverkare, konstnärer och arbetslag arbetade ibland i flera olika länder. Den konst som visas i utställningen kommer från kyrkorna. Och kyrkans färgsprakande bildvärld skiljde sig från de bilder som fanns i hemmen.

När Sverige under 1500-talet lämnade katolicismen, och kyrkan underställdes kungamakten, blev föremålen kvar i kyrkorna. Vid slutet av 1800-talet ökade intresset för medeltida konst och Historiska museet började samla detta kulturarv. Därmed lades grunden till en unik samling som vi visar delar av i utställningen.

Utställningen är utformad som en visuell vandring och visar hur olika konstformer och stilar vuxit fram och avlöst varandra. Som besökare kommer du nära inpå föremålen.