Hoppa till innehåll

Medeltida konst

Utställningen är en visuell vandring genom tiden och visar hur olika konstformer och stilar vuxit fram. Som besökare kommer du nära inpå föremålen.

  • Altarskåp

    – dåtidens 3-D-TV!
  • Import

    från verkstäder på kontinenten.
  • Unik

    samling av medeltida konst

Medeltida konst

Utställningen handlar om Europas konst på medeltiden, på riddarnas tid. Prästerna hade stor makt över konstnärerna och det var i de kristna, katolska kyrkorna som folket kunde se konst.

Det var religiös konst, skulpturer av jungfru Maria och kristna kors. Folk föll på knä framför dem och bad. Utställningen berättar om vad folk trodde på och hur de levde – men också om världen utanför Sverige.

Mycket av den medeltida konsten i Sverige är gjord i andra länder. Där fanns verkstäder med hantverkare och konstnärer som tillverkade religiös konst, som svenskarna sedan köpte.

Kyrkokonsten var mycket mer färgrik och fantasifull än konst som folk hade hemma.
På 1500-talet avskaffade kungen den katolska kyrkan men konsten blev kvar i kyrkorna. Så småningom har mycket av den hamnat på Historiska museet. Utställningen visar en del av den unika samlingen.

Du kommer nära inpå föremålen och kan se hur konststilarna ändrat sig från tid till tid.