Hoppa till innehåll

Årskurs 7-9 och gymnasium

Visningar höstterminen 2024

Vikingarnas värld

Följ med på en upptäcktsfärd i utställningen Vikingarnas värld. Vi samlas kring runstenar, myntskatter och vardagsföremål som berättar om möten, handel, hantverk och fornnordisk tro. Vi reflekterar tillsammans över hur vikingen framställs i populärkultur och vad vi kan lära oss av de arkeologiska källorna.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Historiebruk och källkritik

Hur skapas och används historia? När är det viktigt att vara källkritisk och när kan vi ha källtillit? Vi diskuterar och tolkar utifrån exempel i museets utställningar.

Längd: 90 minuter
Pris: 1300 kronor

Digital: Längd 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Från ståndssamhälle till demokrati

Hur påverkade nya idéer och kontakter med omvärlden människors levnadsvillkor och sätt att tänka? Vi tar upp bland annat upp kolonialism, industrialisering och migration. En visning med nedslag i tre sekel, 1700–1900-tal.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Möt medeltiden

Hur förändrade mötet med kristendomen människors levnadsvillkor? Vi tar upp ståndssamhällets framväxt, Heliga Birgitta, pesten och det myllrande livet i staden.

Längd: 50 minuter
Pris: 900 kronor

Visningen kan göras digitalt eller på plats i museet.

Om digitala visningar

Museets digitala visningar görs genom videosamtal via Teams eller Zoom. Museipedagogen visar och berättar på plats i museets utställningar medan klassen befinner sig på skolan. De digitala visningarna är 50 minuter långa och kostar 900 kronor (inklusive moms).

Läs mer om att boka visning på Historiska museet