Hoppa till innehåll

Forskning

Historiska museet ingår i myndigheten Statens historiska museer som har en forsknings- och utvecklingsmiljö med forskare engagerade i olika projekt. Forskningen kan handla om hur historia används i samhället, om arkeologiska metoder, om utvecklingen av museernas publika arbete eller om andra ämnen med anknytning till historia, arkeologi och kulturarvsfrågor.

Ofta är projekten samarbeten med andra museer, universitet och högskolor eller med andra organisationer. Forskningen samordnas inom vår myndighet, Statens historiska museer, där flera museer och arkeologisk uppdragsverksamhet ingår.

Statens historiska museer har en lång historia som forskningsmiljö. Riksantikvarien Bror Emil Hildebrand ordnade upp Historiska museets samling på 1830-talet och började ta vara på arkeologiska fynd från olika delar av landet. Sedan var museet Sveriges viktigaste arkeologiska forskningscentrum långt in i 1900-talet. Kungliga Myntkabinettet har spelat en liknande roll inom sitt område och även inom den arkeologiska uppdragsverksamheten har kunskapsuppbyggnad och forskning alltid varit viktigt.

Läs mer på myndighetens webbplats.