Hoppa till innehåll

Konservering av tre dygder

Håkan Lindberg konserverar. Hösten 2004 konserverade museet tre skulpturer i vår utställningssal Lejongången. I denna sal kommer skulpturerna också att stå när arbetet är klart.


De tre skulpturerna kommer från Heliga trefaldighetskyrkan i Kristianstad. De är gjorda på plats och placerades överst på södra korsarmens gavel när de var färdiga 1622. Figurerna är huggna i gotländsk sandsten.  Handlingar från länsarkivet i Visby omtalar utskeppning av sandsten till kyrkobygget i Kristianstad 1617. När kyrkan restaurerades, 1925–1928, konstaterade man att skulpturerna var i så dåligt skick att man var tvungen att ta ner dem. De lagades 1928 för att man skulle kunna göra avgjutningar av dem.

Dessa avgjutningar användes som förlagor till nyhuggning av kopior som sedan sattes upp där de ursprungliga skulpturerna hade stått. Samma år överlämnades originalskulpturerna som gåva från församlingen till Historiska museet.

De tre skulpturerna.

Tålde inte att stå utomhus

1941 konserverades dessa skulpturer för att kunna ställas upp på museets stora gård. Det visade sig dock snart att skulpturerna var i så dåligt skick att de inte tålde att stå utomhus. De togs därför åter ned och har de senaste 40 åren förvarats i museets magasin. För närvarande konserveras tre av de bäst bevarade skulpturerna för att kunna ställas ut i museet, denna gång placerade inomhus.

De arbeten som nu görs på skulpturerna är framförallt rengörning och bättring av tidigare lagningar. Rengörningen utförs med vattenånga och rent vatten. Beläggningar av lav borstas av och äldre lagningar tas bort med skalpell och fogar skall lagas och tonas in mot originalstenen färg.

 

Rättvisa, måttfullhet och tapperhet

De tre skulpturerna är bildliga framställningar, allegorier, av de tre dygderna:
Rättvisan, Justitia, håller i sin ena hand ett svärd och i den andra en våg.
Måttfullheten, Temperantia, håller en kanna ur vilken hon häller vin i en bägare.
Tapperheten, Fortitudo stöder sig med sin ena hand mot en avbruten kolonn, över axeln bär han ett löst stycke av den avbrutna kolonnen.

Månadens föremål, januari 2004
Håkan Lindberg