Hoppa till innehåll

Alsnö hus

Ruinerna efter det medeltida palatset Alsnö hus är belägna på Hovgårdens mark ett hundratal meter rakt öster om de så kallade kungshögarna. Palatset uppfördes under senare hälften av 1200-talet på initiativ av Birger Jarls söner Magnus Ladulås och Valdemar Birgersson.


Platsen var av flera anledningar antagligen mycket väl vald. En av dessa har säkerligen varit att anknyta det nya furstliga bygget till en yta där traditionen – eller folkminnet – kunde berätta att det tidigare funnits ett ”kungligt residens”. Alsnö hus byggs nämligen direkt ovanpå lämningarna efter vad som anses vara den vikingatida kungsgården på Adelsö.

De ovan jord synliga lämningarna efter Alsnö hus utgörs av delvis rekonstruerade partier delar av palatsets grundmurar. I bakgrunden ses Adelsö kyrka som uppfördes under 1100-talet. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Under åren 1916-1918 samt 1920 undersöktes lämningarna efter Alsnö hus av arkeologen Bengt Thordeman. Han fann att palatset vilade på stengrunder men att byggmaterialet i övrigt varit tegel. Tegel var på1200-talet en nymodighet inom skandinavisk husbyggnation och arkitektur och således ett mycket exklusivt byggnadsmaterial. Thordeman uppfattar palatset som en tvåvåningsbyggnad med porttorn i söder och tillhörande källare. Den första våningen rymde kök samt ytterligare ett rum. Den andra våningen utgjordes av en öppen hall och antas ha fungerat som en samlingssal för kungen och hans följe. På terrasser intill och söder om palatset undersökte Thordeman även lämningarna efter två andra hus, tolkade som mer ordinära boningshus.  Det ena var samtida med palatset, det andra möjligtvis av aningen äldre datum.

Det var i samband med Thordemans undersökningar som existensen av den vikingatida kungsgården under palatslämningarna kunde bekräftas. De vikingatida lämningarna under och i anslutning till Alsnö hus har vid två tillfällen därefter varit föremål för arkeologiska undersökningar, på 1960-talet respektive 1990-talet.

Vyn från den forna kungsgårdsplatån och palatsruinen är dock fortfarande anslående med kilometervid utsikt över Mälarens vatten och de närliggande öarna, bland annat Björkö/Birka. Foto: Jonathan Olsson/SHM.

Fyndmaterialet från undersökningarna av Alsnö hus förvaltas av Historiska museet och omfattar 2672 föremålsposter. Merparten av består av byggnadsdetaljer i tegel samt spikar men även vapen och föremål som skvallrar om den furstliga glansen förekommer, till exempel vackert snidade schackpjäser samt ett litet bronsbeslag utformat som ett kungaporträtt.