Hoppa till innehåll

Skopintull

Storhög som ingår i gravkomplexet vid Adelsö kyrka (Hovgården grav I; SHM 16171). Graven undersöktes av Hanna Rydh 1917.


Brandlagret var omfattande och innehöll rikliga mängder ben. Den osteologiska analysen visar att graven innehåller två individer, en man och en kvinna. Brandlagrets utbredning tillsammans med båtnitar och trärester har tolkats som att de gravlagda brändes i en båt. Delar från individernas kranier har efter bränningen samlats ihop och lagts i ett bronskärl. I kärlet låg även en hårlock från människa. På bålet brändes ett stort antal djur som häst, hund, nötkreatur, svin, rovfågel och tamfågel. Övriga föremål i graven utgjordes bland annat av ett praktbetsel, spelpjäser, sköld, kniv och kammar. De gravlagda har troligen varit klädda i praktfulla dräkter då brandlagret innehåller ett bälte av så kallat orientalisk typ samt en rad posamentarbeten i guldtråd.

Bronskärlet in situ när det grävdes fram. Foto: Hanna Rydh/ATA

Graven har daterats till 900-talets första hälft med utgångspunkt från föremålen. Gravskick och gravgåvor följer regionala traditioner för begravningar av individer från samhällets översta skikt. I storhögen finns två sekundära gravar (I & II). Båda dessa är brandgravar med lerkärl och enstaka nitar, spikar samt järnfragment.

Bild från utgrävningen av Skopintull. Foto: Hanna Rydh/ATA

Bild från utgrävningen av Skopintull. Foto: Hanna Rydh/ATA