Hoppa till innehåll

Hanna Rydh (-Munck af Rosenschöld)

1891-1964


Hanna Rydh var den första kvinnan i Sverige att bli filosofie doktor i arkeologi 1919 vid Uppsala universitet. Doktorsavhandlingen hette ”Vikingatida dosspännen från Gotland”.


Hanna Rydh föddes i Stockholm 1891 och växte upp i ett välbärgat hem i Djursholm. Förutom sina vetenskapliga meriter är hon känd för sitt författarskap och politiska engagemang. Hon publicerade många vetenskapliga verk, arkeologiska reseböcker liksom populärarkeologiska faktaböcker. Hon var även barnboksförfattare (Mor berättar om hur det var förr i världen, 1930), politiker och landshövdingefru i Jämtland.

Det politiska engagemanget fanns ständigt i Hanna Rydhs tillvaro och hon var politiskt aktiv från 16 års ålder. Mellan 1937-1949 var hon ordförande för Fredrika-Bremer förbundet och ledare för Kommittén för ökad kvinnorepresentation, en kommitté som bland annat syftade till att öka kvinnors representation inom politiken. Under 40-talet gjorde hon även en kortare karriär inom Folkpartiet.

Hanna Rydh Foto: Riksarkivet

Från 1916 var Hanna Rydh verksam på Adelsö och lät där undersöka omkring 100 gravar, fornborgar och runstenar. Adelsö-undersökningarna finansierades av Svenska Dagbladet inom ett projekt som den kulturhistoriskt intresserade journalisten Ernst Klein (senare intendent på Nordiska museet och museilektor på Skansen) initierat. Den undersökta fornlämning på Adelsö som fått mest uppmärksamhet är sannolikt högen ”Skopintull”, en brandgrav som grävdes ut 1917. Skopintull innehöll, i primärgraven, spektakulära fynd såsom en mänsklig hårtofs som mätte 35 cm. I övrigt var gravurnan rikt utrustad med ett stort antal bältesbeslag av brons, spelpjäser, importpärlor och tre flätade guldkors, samt mycket mer. Gravhögen innehöll även flera sekundärbegravningar varav en gravurna med ett näst intill intakt, obränt fågelägg i botten. Urnan, som har inventarienummer SHM 16171, togs in som preparat vid utgrävningen 1917 och grävdes inte ut i sin helhet förrän 2014 i samband med en utställningsproduktion på Historiska museet.

Adelsöundersökningarna publicerades av Hanna Rydh 1936 med titeln ”Förhistoriska undersökningar på Adelsö”.