Hoppa till innehåll

Platsen

Björkö och Adelsö bildar tillsammans en komplex miljö med olika slags komponenter. Här finns områden där människor bott, sysslat med handel och hantverk, försvar och spår efter en aristokratisk kultur knutet till en residensmiljö. Här finns också omfattande gravfält där människor begravts, ofta med komplicerade ceremonier och förmodligen också en långvarig gravkult .