Hoppa till innehåll

Arkeologi & forskning

Platserna Birka och Hovgården har länge och ofta varit i arkeologins blickfång. De första utgrävningarna i Birka gjordes av Johan Hadorph 1680 och från 1800-talets mitt fram till idag har undersökningarna avlöst varandra, låt vara att perioder av arkeologisk stiltje även förekommit däremellan. Vid Hovgården inleddes den arkeologiska verksamheten först i början av 1900-talet men området i sig hade givetvis tilldragit sig de antikvariska myndigheters intresse långt tidigare.