Hoppa till innehåll

Ett mossigt fynd

En varm, solig dag i juni 1920. Johan Fredrik Klasson och Erik Rydberg bär sina redskap uppför Gerumsberget. De skulle upp till Hjortmossen på bergets platå för att bryta torv till eldning.


De båda männen börjar arbeta. Ganska snart stöter Johan Fredrik på en trädstam. Han bänder loss träet och hittar snart tre stenar som ligger prydligt tillsammans. När han ger sig i kast med stenarna känner han plötsligt ett större motstånd i marken än vanligt. Johan Fredrik böjer sig ner och känner med handen att det är en bit tyg. Han har just hittat Gerumsmanteln.

De tre stenar som låg på Gerumsmanteln när den hittades. Fotograf: Falbygdens museum

 

Han ropar på Erik och tillsammans vecklar de ut det stora, tunga tyget. Att linda in saker i tyg har under långa tider varit ett vanligt sätt att förvara saker. Johan Fredrik och Erik tror kanske att de ska hitta något värdefullt, en skatt. Men ingenting hittar de. Det är bara tyget.

Att de hoppas på en skatt kan utläsas av den beskrivning Erik Rydberg senare ger till forskarna och som de återger enligt följande:

”Tyget var hoplagt flerdubbelt till en trekant, vars alla hörn voro vikta nedåt. På grund av att tyget var hopvikt antog man, att det omslöt något föremål, men något spår härav kunde icke märkas, oaktat uppvecklandet företogs med stor försiktighet.”

Erik tar med sig tygstycket hem och visar sin far, Axel Rydberg. Axel kontaktar K. av Geijerstam på museet i Skövde som i sin tur ser till att manteln kommer till Historiska museet där den finns än idag.

Bilden visar hur manteln var vikt vid fyndtillfället. Fotograf: ATA

Statsgeologen Lennart von Post håller upp Gerumsmanteln för fotografering vid 1920-talets början. Foto: ATA