Hoppa till innehåll

Gerumsmanteln-Färganalys

Idag är det svårt att tänka sig hur manteln ursprungligen kan ha sett ut. Manteln är framställd i så kallat hundtandsmönster, därför kan vi säkert säga att den haft minst två färger. Men det som idag är två nyanser av brunt kan mycket väl ha varit två andra färger från början.


Den färg manteln har idag – brunt – kommer sig av att den legat i en våtmosse i många hundra år. Mossens olika växtdelar bär ju alla på färg. Dessa färger har runnit ut i vattnet och färgat manteln. Trots detta går det att skymta minst två olika färger i manteln. Självklart är vi alla nyfikna på vilka dessa färger varit. Redan på 1920-talet gjordes kemiska analyser av manteln. Professor Gustaf Sellergren och fil dr Carl Setterberg kom då fram till att trådarna inte varit infärgade. Istället menade de att den som tillverkat manteln använt naturfärgad brun och vit ull till garnet.

Nya försök

Den forskning som gjordes för ca 80 år sedan hade inte de tekniska möjligheter vi har i dag till sitt förfogande. Därför skickade Historiska museet än en gång prov från manteln på analys för att se om vi kunde upptäcka något som gått dåtidens forskare förbi.

Svaret vi fick från laboratorierna var att resultaten för 80 år sedan var riktiga. Manteln är tillverkad med naturfärgad brun respektive vit ulltråd. tråden runt mantelns ytterkant har en gång varit naturfärgad vit.

Hundtandsmönster i Gerumsmantelns ursprungliga färgställning. Tyg från Vävmagasinet 2/06. Foto: Andreas Hamrin/SHM