Hoppa till innehåll

Forskningen fortsätter

Historiska museet skickade prover av Gerumsmanteln till olika europeiska laboratorier för analys. Vi ville ha svar på en del frågor. Några av analyssvaren har nu kommit in. Vi håller fortfarande på att analysera resultaten, men kan redan nu presentera några fakta.


Prover är skickade till tre laboratorier i Europa; Laboratorie de Recherche de Monuments Historiques i Frankrike, Textile Research i England och Royal Institute for Cultural Heritage i Belgien. De svar vi fått rör färg och ull. Vi bad laboratorierna söka efter spår av färg i materialet, alltså en medveten färgning av garnet. Det finns fyra mörka och fyra ljusa, idag bruna, trådar som löper i varp- och inslagsriktning. Vi ville veta om nyansskillnaden utgörs av ullens egen naturfärg eller om den är medvetet färgad.

Detalj av Gerumsmanteln som visar ljusa och mörka trådar vävda i grupper om fyra. Fotograf: Gabriel Hildebrand/SHM

Fibrer

I forskningsrapporten från 1920-talet stod en kort passage om andra fiber än fårull. Vi har bett två av laboratorierna undersöka detta och se vilka djur som i så fall kan ha bidragit med sin päls till manteln.

Vändande trådar

Vi har kommit fram till en del svar kring nyupptäckten av de vändande trådarna i alla fyra sidor av manteln. Detta visar hur manteln är vävd.

Strontium

Ett samarbete med Center for Textile Research (CTR) i Danmark har gett oss möjligheten att försöka finna ut var fåren som ullen togs från till manteln betade och levde. Det gör man genom att undersöka strontiumisotoper i manteln. Forskningen kring detta kommer att bedrivas i flera steg.

Mari-Louise Franzén, Förste antikvarie