Hoppa till innehåll

Holger Arbman

1904-1968


Holger Arbman föddes 1904 i Bettna i Södermanland. Arbman disputerade 1937 vid Uppsala universitet på en avhandling om förbindelserna mellan Sverige och Frankerriket under Vikingatid. Avhandlingens titel var Schweden und das karolingische Reich: Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhundrets.

Mellan åren 1938 – 1945 var Arbman verksam som amanuens vid Statens historiska museum. Därefter blev han professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Lunds universitet, en tjänst han innehade fram till sin död 1968.

Greta Arwidsson och Holger Arbman vid utgrävning av Garnisonen 1934. Foto: Okänd/ATA

Greta Arwidsson och Holger Arbman vid utgrävning av Garnisonen 1934. Foto: Okänd/ATA

Det föll på Holger Arbmans lott som amanuens – och sedermera antikvarie – vid Statens historiska museum att leda uppordnandet och publiceringen av det omfattande fyndmaterialet från Hjalmar Stolpes undersökningar på Birka. Ett arbete som inletts vid början av 1900-talet av Gustaf Hallström men som avstannade efter de första 100 gravarna.

Arbetet blev färdigt i omgångar. 1940 publicerades den första delen Birka: Untersuchungen und Studien 1, Die Gräber: Tafeln, som är ett bild- och planschverk över de mest iögonfallande föremålsfynden. 1943 förelåg sedan Birka: Untersuchungen und Studien 1. Die Gräber: Text, i vars två delar de undersökta Birkagravarna presenteras i ord, i en del fall kompletterat med renritningar av Stolpes gravplaner.

Under 1930-talet genomförde Holger Arbman även egna undersökningar på Birka. 1932 undersökte han delar av stadvallen samt några gravar i anslutning till denna vid Kyrkvreten. Två år senare undersökte han den av Stolpe kallade ”likbränningsplatsen” i anslutning till Borgområdet samt ytterligare ett par gravar i anslutning härtill. Vid undersökningen av ”likbränningsplatsen” fann han en uppsjö av vapen och rustningsdetaljer vilket föranledde en av honom gjord omtolkning av platsen till ett garnisonsområde.

Rustningsdetaljer grävs fram vid Arbmans undersökning av Garnisonen 1934. Foto: Okänd/ATA