Hoppa till innehåll

Stormskadat kulturarv


I januari 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Som värst uppmättes vindstyrkor på 33 meter i sekunden. I sydvästra Götaland fälldes 75 miljoner kubikmeter skog. Det är lika mycket som under alla andra stormar på 1900-talet.


Det mildare och blötare klimatet påverkar skogens vindkänslighet. Men det finns andra faktorer. Under 1900-talet har skogsbruket satsat på gran som är känsligare för vind, samtidigt är odlad skog alltid sårbarare än naturvuxen.

Kulturlandskapet efter Gudruns härjningar och skogsmaskinernas arbeten. Foto: Jönköpings läns museum.

Stormen drabbade mer än skog

Men Gudrun drabbade även kulturarvet. Stormfällen och rotvältor slog sönder resta stenar och förstörde gravar. På vissa håll kunde man se brända människoben som satt kvar i trädens rötter. Röjningen med tunga maskiner skadade sedan fornlämningarna ännu mer.

I Kronobergs län skadades över 3 200 av länets över 11 000 fornlämningar. 1 500 av dem var förhistoriska gravplatser. I Jönköpings län hade 624 av totalt 3047 inventerade fornminnen skador i någon form. Av dem var ca hälften stensättningar, rösen och gravfält från förhistorisk tid.

Bronsnålen i en järnåldersgrav skymtar fram
mellan rötterna i en rotvälta.
Foto: Jönköpings läns museum

Järnåldersgravar skadades

Fynd från över 1000 år gamla gravar skadades i samband med stormen Gudrun och fick grävas ut. Trots förstörelsen ledde de arkeologiska utgrävningarna till ny kunskap som kan användas vid framtida hot mot förhistoriska gravmiljöer i skog.

Text: Inga Ullén