Hoppa till innehåll

Entréavgifter

Museet öppet tisdag:

11:00 – 17:00

Se alla öppettider

OHTSEDIDH – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Vandringsutställningen OHTSEDIDH vill bidra med kunskap om den äldre samiska kulturen och komplettera den nuvarande bilden av samer genom att synliggöra och sprida kunskap om samiskt kulturarv i Mellansverige. Visas 16 mars till 1 september 2024.

Ordet Ohtsedidh är sydsamiskt och betyder att söka eller leta efter någonting, efter spår av samiskt kulturarv.

Utställningen är gjord för målgruppen skola årskurs 4–9, men passar samtliga besökare.

Gröna montrar med text och bilder samt. Mattans tryck ser ut som utomhusterräng.

Foto: Jenny Marchi, Historiska museet/SHM.

Utställningsproduktion

Utställningen är producerad av Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands läns museum och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. De producerande parterna har gjort utställningen som en del en av ett större forskningsprojekt.

Om forskningsprojektet

Två montrar med porträtt, ett är svartvit och ett är i färg.

Foto: Jenny Marchi, Historiska museet/SHM.

Föremål i en grön monter.

Foto: Jenny Marchi, Historiska museet/SHM.

Originalföremål

I utställningen visas även fyra originalföremål i Historiska museets samlingar:

Föremål av horn, ben och renskinn.

Foto: Jenny Marchi, Historiska museet/SHM.