Hoppa till innehåll

Godsherren från Vendel

Vikingatidens aristokrater levde i en bedövande prakt. De höll hov i jättelika festsalar, klädde sig i siden och begravdes med lyxiga ceremonier.


Många tror att till och med de som hade det gott ställt på vikingatiden gick klädda i trasor och bodde i ruckel. Man kan få det intrycket av Korpen flyger-filmerna eller TV:s ”Hem till Midgård”. Men det är fel, mycket fel. Vikingatidens aristokrater levde i en bedövande prakt. De höll hov i jättelika festsalar, reste i dyrbara skepp och vagnar, klädde sig i siden och begravdes med lyxiga ceremonier.

Så här kanske godsherren från Vendel såg ut. Illustration Mats Vänehem

Nu är vi färdiga med ombyggnaden av vår vikingautställning. Vi har försökt göra den mer levande och lyfta fram vikingatida människor. En av dem är ”Godsherren från Vendel”. Den här mannen begravdes i en nio meter lång båt vid slutet av 900-talet. Graven låg i Vendel i Uppland och grävdes ut av arkeologer 1881–1882.

En realistisk bild

Ritningar och annan information från utgrävningen gör att man kan få en realistisk bild av hur själva graven och även den begravde mannen såg ut i levande livet. Det har vi försökt gestalta i de två bilderna av tecknaren Mats Vänehem. Graven var bra bevarad och innehöll resterna av flera hästar och hundar. Dessutom en vapenutrustning och olika saker som berättar om lyxlivet på ett stort gods.

De olika djurens storlek och art har bestämts av benexperter. Föremålen av metall hittades på sina ursprungliga platser. Man kunde också få fakta om mannens ungefärliga storlek och placering i båten. Av allt att döma har han suttit eller halvlegat i en ganska upprätt ställning. Det kan man bland annat se på att hans skalle fallit framåt över magen då mjukvävnaden förmultnade. Så hade det inte kunnat bli om han legat utsträckt.

Aristokratisk grav

Färgerna på hans kläder, vilka plagg han bar och allt av trä i bilderna är kvalificerade gissningar. Vi kan till exempel anta att han burit en mantel eftersom han hade ett ringspänne med sig i graven. Sådana spännen höll troligen oftast ihop mantlar. De bevarade sköldbucklorna har säkert suttit på träsköldar, och så vidare. Hans tecknade dräkt har modellerats efter de bevarade resterna av en aristokratisk mansdräkt från samma tid från Mammen i Danmark.

Föremål i båtgrav. Illustration: Mats Vänehem

Varför tror vi att han varit en godsherre? Under den senaste 20-årsperioden har man gjort spännande arkeologiska utgrävningar av den vikingatida aristokratins gårdar. Det har visat sig att de var stora gods med många byggnader och jättelika salar av trä i centrum – hus för fester och mottagningar. Kring godsen låg stora jordbruksmarker. Bland resterna av godsens byggnader påträffas exklusiva föremål som man tidigare bara kände till från aristokratiska gravar.

Spelpjäser

Därför kan man tänka sig att den begravde mannen i Vendel varit överhuvudet i en aristokratisk släkt som levde på ett storgods. I graven fanns bland annat en köttgaffel och en stekgryta. De har nog använts vid fester i salsbyggnaden. En samling spelpjäser  kanske minner om långa kvällar vid härden. En värdefull hästutrustning tillverkad av mästersmeder visar på ceremoniella processioner med häst och vagn.

Dessa spännande föremål, och en hel del annat, kan du se i vår utställning. Där får du också veta mera om godsherren från Vendel och hans tid.

Månadens föremål, februari 2005
Av  Fredrik Svanberg