Du är Skade!
Du är Frigg!
Du är Balder!
Du är Idun!
Du är Heimdall!
Du är Freja!
Du är Oden!
Du är Tor!