Hoppa till innehåll

Johan Hadorph

1630-1693


Johan Hadorph var riksantikvarie åren 1679–1693 och hade en betydande roll i 1600-talets fornforskning. Med ett stort intresse för fornminnen i olika former, en bakgrund som akademisekreterare och sedan en betydande roll i antikvitetskollegiet var Hadorph den som först utformade ett slags fornminneslag 1666.

Johan Hadorph, egentligen döpt till Johannes, föddes 1630 på skattegården Haddorp i Östergötland. Han var barn till Anna Hansdotter och Nils Jönsson och ett av åtta syskon, redan i 18 års ålder hade både föräldrarna gått bort. Vid tolv års ålder, 1642, hade han skrivits in på Linköpings trivialskola och sex år senare fortsatte han sin akademiska bana på Uppsala universitet där han bl.a. studerade rättshistoria. Hans intresseområde gick dock utanför dessa ramar och han visade sig mycket intresserad av fornforskning. Ett av de största intresseområdena var runsinskrifter och runt 1650 fick han i uppdrag att avbilda Ölands runstenar.  Han hade ett stort engagemang sig i fasta fornminnen i landskapet och såg det angeläget att skydda ättehögar och andra fasta fornminnen från förstörelse.

Porträtt av Johan Hadorph, okänd konstnär 1670. Nationalmuseum (SPA), inv.nr: NMGrh 958

Något mycket anmärkningsvärt är Hadorphs beskrivning av Birka och hans undersökningar som gjordes på platsen, alltså de första kända utgrävningarna på ön, som gjordes tillsammans med Johan Peringskiöld (Peringer). Anledningen till undersökningarna var den publikation av Bjärkaörätten som han vid tiden arbetade med. I förordet till Bjärköarätten 1687 beskrivs platsen och han redogör för de undersökningar som han lät göra. Här beskrivs att det finns en fästning eller skans på klippan vid sjön. Den har vallar med två ingångar där Hadorph menar att skansportarna stått, det understryker han med fynd av en portnagel vid en mindre utgrävning han lät göra på platsen.

Nedanför detta låg staden med husgrunder synliga i den svarta jorden. Utanför staden en otalig mängd ättehögar. Vid utgrävningarna i staden och hamnen hade det påträffats ett antal föremål som han avbildat i sitt arbete.

_DSC4262_artikel

Fynd från Hadorphs undersökningar. Foto Gabriel Hildebrand/SHM

Föremålen som Hadorph och Peringskiöld tillvaratog finns i Historiska museets samlingar under inventarienummer: SHM 259