Hoppa till innehåll

Greta Arwidsson

1906-1998


Greta Arwidsson föddes i Uppsala 1906. Båda föräldrarna, Ivar och Anna, var akademiker och kom att bli verksamma inom kulturarvssektorn som tjänstemän på Nordiska museet där de bidrog till utökandet av museets samlingar av föremål och uppteckningar.

Efter studier vid Uppsala universitet engagerades Greta Arwidsson redan på 1930-talet av professor Sune Lindqvist i samband med undersökningarna av båtgravfältet vid Valsgärde samt publiceringen av fyndmaterialen därifrån. De senare arbetena påbörjades på 1940-talet avslutades först 30 år senare på 1970-talet.

Greta Arwidsson och Holger Arbman vid utgrävning av Garnisonen 1934. Foto: Okänd/ATA

Greta Arwidsson och Holger Arbman vid utgrävning av Garnisonen 1934. Foto: Okänd/ATA

Greta Arwidsson disputerade 1942 på en avhandling om vendeltidens djurornamentik: Vendelstile, Email und Glas in 7.-8. Jahrhundert. 1946 tillträdde hon som landsantikvarie – Sveriges första kvinna på den posten – på Gotland, en tjänst hon innehade till 1956. Samma år utnämndes hon till professor i nordisk och jämförande fornkunskap (som ämnet arkeologi då kallades) vid Stockholms universitet och återigen som första kvinna på den posten i Sverige. Hon innehade tjänsten fram till 1973 då hon utnämndes till professor emerita.

Greta Arwidsson insatser som fältarkeolog på Birka är ganska sparsmakade i relation till hennes övriga fältverksamhet. Under åren som landantikvarie på Gotland genomförde hon ett antal betydelsefulla undersökningar på ön och i egenskap av professor i Stockholm gjorde hon sammaledes, bland annat på Lovö dit institutionen under flera år förlade sina seminariegrävningar.

På Birka deltog hon visserligen som assistent till Holger Arbman vid dennes undersökning av garnisonsområdet 1932, men hennes största bidrag till Birkaforskningen var det arbete hon utförde i den så kallade Birkakommittén inom Kungliga Vitterhetsakademin. Under hennes redaktörskap publicerades 1984-1989 kommentarsbanden till materialpublikationen av gravfynden från Birka, Birka II 1-3 Systematische Analysen der Gräberfunde.  Volymerna spänner totalt över 600 sidor och en rad namnkunniga arkeologer och forskare bidrog med alster, inte minst gäller detta redaktören Greta Arwidsson själv som i egenskap av författare eller medförfattare står bakom 36 av volymernas totalt 93 artiklar.

Greta Arwidsson arkeologiska karriär rönte även internationellt erkännande. 1954 blev hon ledamot av Det konglige nordiske oldskriftselskap, 1974 Honorary Fellow of the Socieity of Antiquaries, London och 1978 ledamot av Deutsches Archäologische Institut.