Hoppa till innehåll

Ko

Under medeltiden var nötboskapen mycket mindre än vad de är idag. Mankhöjden var bara omkring en meter. Av nötboskap fick människorna såväl mjölk som kött. Man tog även tillvara på ben och hudar för att tillverka redskap och kläder.

Oxen användes också som dragdjur. I städerna fanns inte tillräckligt med djur för att försörja invånarna med mat. Endast de som ägde en fastighet fick hålla ko, men bara en enda. I såväl landslagen som i stadslagen fanns hårda bestämmelser mot tjuvmjölkning och dödande av djur.

Kyrkomålning föreställande ko. Foto: Lennart Karlsson/SHM