Hoppa till innehåll

Gris

Tamsvinen var mycket lika vildsvin, och de var avsevärt mindre än dagens svin. Under sommarhalvåret gick de fritt och livnärde sig på bok- och ekollon. I städerna var svinet ett av de vanligaste husdjuren, eftersom de kunde leva på avfallet från hushållen. Tamsvinen slaktades oftast unga. Bland benfynden finns ofta inslag av spädgrisar. Den stora slakten ägde rum på hösten. Köttet konserverades sedan genom torkning, rökning eller saltning.

Målning från Härnevi kyrka i Uppland. Foto: Lennart Karlsson/SHM