Hoppa till innehåll

Vin på vendeltidens Gotland

På Gotland har det inte växt vin förrän i våra dagar då denna ”exotiska” företeelse dykt upp. Som dryck har dock vinet varit omtyckt i Skandinavien i flera tusen år. Månadens föremål berättar om långväga kontakter – om kvinnan som fick föremål från Bysans och Röda havet med sig i graven.


Millefioripärlan som hittades i en kvinnograv i Kylver i Stånga socken på Gotland.I Medelhavsområdet hade vinet minst sagt en annan ställning. Likt oliver odlades det på många håll och var en oskiljaktig del av de grekiska och romerska kulturerna. Vinets betydelse illustreras kanske bäst av guden Dionysos eller Bacchus. I den antika konsten förekommer vinet ofta i avbildningar. Man kan se det på alltifrån vasmålningar till pelarkapitäl.

Arabiska erövringar

Den lilla pärla ni ser på bilden är på sitt sätt en hyllning till vinet. Med all sannolikhet är det en vinstock med druvklasar som avbildas. Ett litet frågetecken finns dock då bladen inte alls ser ut som vinblad. Denna typ av pärla brukar generellt kallas millefiori- eller mosaikpärla.

Idag är Venedig känt för produktion av sådana pärlor, men under romersk tid och in i medeltid tillverkades de på en rad platser i Medelhavsområdet. En sådan var Alexandria i Egypten och troligen fanns framstående pärlverkstäder även på andra platser. Men under 400-talet bryts det västromerska riket ner och det sker stora förändingar i bland annat hantverket och ekonomin.

I den östra Medelhavsregionen fortsätter de gamla traditionerna utan några dramatiska förändringar fram till 600-talet. Då bryter arabiska erövringar Bysans politiskt starka ställning i Främre Asien och Nordafrika. Pärlans datering är inte säker, men graven den hittades i är ungefär från den tid då araberna började sätta sin prägel på Medelhavet.

En speciell kvinna

Elfenbensring som hittades i graven i Kylver
i Stånga socken på Gotland.Den här pärlan är en av de finare Millefioripärlorna vi har i Sverige och den kommer från en kvinnograv i Kylver i Stånga socken på Gotland. Graven ifråga är en av de absolut rikast utrustade vi har från 600-talet på ön.

Denna kvinna var ganska speciell. Hon var utrustad med en rad högkvalitativa, men tidstypiska smycken som troligen alla var tillverkade på Gotland. Därtill var hon försedd med en rad föremål som har sitt ursprung i Medelhavsområdet och ännu längre bort.

Kaurisnäcka och elfenben

För att börja med pärluppsättningen så består den mer än till hälften av pärlor som sannolikt inte tillverkats i Skandinavien. Flera av dem är med säkerhet från Medelhavet. Två andra föremål är än mer exotiska. Det ena är en stor kaurisnäcka från Röda Havet och det andra är en stor elfenbensring som sågats ut från en elefantbete! De exotiska föremål som denna kvinna bar, visar att hon varit mycket medveten om vad rikt utrustade kvinnor i till exempel Rhenområdet använde för att visa sin status.

Föremålen i graven signalerar att denna kvinna var en produkt av sitt samhälle då hon bar den vendeltida motsvarigheten till en gotländska landskapsdräkt. Men hon var också en högt uppsatt kvinna som visste vilka exotiska statusobjekt som bars av de kontinentala systrarna och hon har uppenbarligen haft smak och näsa för föremål från det fjärran Bysans som vid 600-talets början fortfarande härskade från Italien i väster till Syrien och Egypten i öster.

Månadens föremål, april 2006
Av  John Ljungkvist