Hoppa till innehåll

Sex ansikten med sex ögon

Bland alla museets föremål finns många som inte alltid uppmärksammas. Den lilla silvernålen funnen i trakten av Borgholm, Öland är märklig på sitt sätt. Nålens övre del är ett massivt format ”huvud” runt vilket det finns sex i varandra sammanflytande ansikten. Varje ansikte har var sin näsa men det finns bara sex ögon i stället för 12. Ansiktena delar på ögonen!


Det tar kanske lite tid att upptäcka detta. Nålen fungerar som en tredimensionell fixeringsbild. Alla ansikten bär skägg i ”hellenistisk anda” som en grekisk filosof, eller som vissa romerska kejsare. (kejsar Markus Aurelius 161–180 e Kr, även kallad för ”filosofen på tronen” var den förste kejsaren som bar helskägg). Från flera delar av Europa har gudabilder och figurer påträffats som har ibland tre–fyra huvuden avbildade men inte så många som sex stycken.

Nålen har använts som dräktnål och är troligen tillverkad någonstans i det forna romarriket. Nålhuvudet är endast cirka 1 cm i diameter och själva nålens hela längd är 6,4 cm.

Nålen är spiralräfflad nertill, men spetsen tycks vara avbruten. Närmare fyndomständigheter finns inte antecknade. Den inköptes 1907 från antikvitetshandlaren H. Bukowski för 285 kr.

Den märkliga nålen finns att se i monter 20 i Historiska museets Guldrum.

Månadens föremål, september 2004
Av  Lars Holmblad