Hoppa till innehåll

Möne: guldhalskrage

Västergötlands andra och största halskrage hittades 1864 när torparen Johannes Andersson tog bort ett stenröse. Den är sjuringad och väger 823 gram. Rören är smalare och de 458 figurerna är mindre än på Ållebergskragen.

De isländska källorna berättar att den hedniska prästen – goden – hade både en religiös, en rättslig och en politisk uppgift. God betyder gudaväsen. Hovgoden, tempelgoden, ledde offercermonierna vid gudahovet och skipade rätt vid tinget. Där var gudarna vittnen och vakade över att lag och rätt respekterades.

Helbild på guldhalskragen från Möne. Foto: Christer Åhlin/SHM

Vissa hövdingar kunde därigenom uppfattas som gudarnas ställföreträdare och fick vid dessa tillfällen kanske bära halskragarna.

Möne socken, Yttergården
Monter 13:1