Hoppa till innehåll

Kyrkan

De kyrkliga ämbetsmännen tillhörde det så kallade andliga frälset. De lydde främst under påvekyrkan, men hade också skyldigheter gentemot kungen. I gengäld var de befriade från skatter och bötesavgifter. Biskoparna kunde även utkräva böter från de bönder som levde på och brukade kyrkans jord.


 

Under hela medeltiden pågick stridigheter mellan det andliga och världsliga frälset. Påvekyrkan krävde att kyrkan skulle vara immun, det vill säga att kungamakt och adeln inte skulle lägga sig i kyrkans inre angelägenheter. Adeln å andra sidan konkurrerade med kyrkan om jordegendomar och privilegier.

Kalkmålning av biskop från mitten av 1100-talet, Finja kyrka i
Skåne. Foto: Lennart Karlsson