Hoppa till innehåll

Hablingbo: filigranpärla

Under 100- och 200-talen e.Kr. blir den dubbelkoniska pärlan ett vanligt guldsmycke för ledande kvinnor i sydöstra Skandinavien. Så många som 24 av 59 kända pärlor är funna på Gotland och då ofta i gravar med dryckeskärl.

Denna pärla hittades vid undersökningen av det stora Havorgravfältet 1889. I gravutrustningen fanns importerade romerska bronskärl som en kittel för dryck, vinskopa med sil, samt beslag till ett par dryckeshorn.

Utrustningen behövde den aristokratiska kvinnan för att servera dryck vid gästabudets dryckesceremonier, vilket hjältediktningen omtalar. De gotländska bildstenarnas mytiska figurscener visar även en ”valkyria” som hälsar de döda krigarna välkomna till Valhall med ett dryckeshorn.

Hablingbo socken, Havor
Monter 13