Hoppa till innehåll

Den gåtfulle från Alböke

I Guldrummet finns en liten bronsstatyett som plöjdes fram i början av 1900 vid Haglunda i Alböke socken på Öland. Ända sedan jag såg Alböke-statyetten för första gången har den lilla figuren fascinerat mig. Vem var mannen? När levde han? Och varför gjorde man den här märkliga bilden av honom?


Har han överhuvudtaget levt? Är det kanske en gudabild? Det är lätt att rada upp frågetecknen. Men går några frågor att besvara? Kanske. Är mannen en ölänning som tjänstgjort i den romerska armén? Ja det finns tecken som tyder på det. Figurens dekor visar att den tillverkats under yngre romersk järnålder eller folkvandringstid (200–550 e Kr). Detta var en mycket spännande period i Europas historia med stora förändringar. Det romerska riket var i början av perioden fortfarande en stormakt att räkna med. Men innan folkvandringstiden var över hade romarna förlorat sin makt och nya stater och riken uppstod. Även människor som levde i Norden berördes av händelserna på kontinenten. Genom fredliga handelsförbindelser spreds romerska varor och traditioner långt utanför rikets gränser. Och genom att tjänstgöra i den romerska armén var det många nordbor som på ett handgripligt sätt kom i kontakt med romersk kultur. Av allt att döma är det i ett sådant sammanhang som figuren från Alböke skall förstås.

den_gatfulle_fran_alboke_artikel_479588

Den lilla bysten från Haglunda, Alböke socken, Öland, inventarienr: 11700. Bysten från sidan.Statyetten finns utställd i Guldrummet, monter 20.

I Norden är det inte direkt vanligt med statyetter av den här typen. Men det finns bland annat från Öland en liten grupp figurer som uppenbarligen påverkats starkt av romerska statyetter. Känd är den lilla figur som tycks vara en öländsk avbildning av den klassiske hjälten Herkules som nu finns utställd i Forntider.

Men Alböke-mannen är av allt att döma inte en gudabild. Istället påminner bilden starkt om de begravningsmonument som restes i de romerska provinserna. På dessa ser man ofta den döde avbildad rakt framifrån. Det rör sig ofta om bystbilder där kroppen avbildas bara en bit nedanför bröstkorgen. Kan vår lilla figur vara en miniatyr av ett romerskt gravmonument? Ja varför inte. Det förklarar kanske mannens lite ”klassiska” utseende. Det tillhörde nämligen inte vanligheten att man avbildade män med skägg eller polisonger i Norden vid den här tiden. I romarriket fanns dock många kejserliga exempel på detta, till exempel Marcus Aurelius.

En officer i rinbrynja?

Sett i ljuset av detta skulle även den märkliga dekoren på mannens överkropp kunna få sin förklaring. Den ”streckdekor” som nästan täcker hela överkroppen kan vara en avbildning av den ringbrynja som många romerska soldater i hjälptrupperna använde. Och de två ansiktsmaskerna är förmodligen stiliserade återgivningar av det som romarna kallade phallerae, en form av stora runda ”tapperhetsmedaljer” med driven dekor (ofta Medusa-huvuden eller liknande) som bars ovanpå uniformen.

Den gåtfulle mannen från Alböke är kanske därför ingen gåta. Han är ingen mindre än en romersk soldat, möjligen en officer, som återvänt hem efter lång tid i den romerska armén. Hemkommen till Öland ville han gärna bli hågkommen och lät tillverka den lilla bysten. Kanske det kan vara oss en liten påminnelse då vi idag talar om att gränserna skall vara öppna och att arbetskraft skall kunna röra sig över hela EU. Det vi ser som en nyhet är något som man tillämpade redan för över 1 500 år sedan.

Månadens föremål, januari 2006
Av  Kent Andersson