Hoppa till innehåll

Meriç Algün Ringborg

Meriç Algün Ringborg (född 1983 i Turkiet) är en installationskonstnär som arbetar i många olika slags medier. I sin konst berör hon frågor kring identitet, tillhörighet nationalitet, språk och rörelser över gränser.

meric2015_artikel

Ö (The Mutual Letter)

Offsettryck på papper, häften i obegränsat antal exemplar, installation på lastpall, ljudloop ca 2 timmar, 2011

Meriç Algün Ringborg är född och uppvuxen i Turkiet. Hon flyttade till Sverige 2007 efter avslutade studier. Hon ansökte om uppehållstillstånd, fick kämpa mot byråkratin och vänta innan hon blev svensk medborgare 2012. Baserat på denna erfarenhet har hon i sin konst behandlat frågor om identitet i förhållande till byråkrati, rörelser över gränser och kulturer, normsystem och språk. Genom att anamma metoder för samlande, systematisering och katalogisering har hon arbetat med och mot dessa teman och försökt framhäva vissa strukturer, punktera och synliggöra dem.

I en kartläggning av svenska och turkiska ordböcker hittade hon 1 270 ord på svenska och turkiska med exakt samma stavning och betydelse. Ö (The Mutual Letter) är ett verk som innehåller dessa ord, och de presenteras i två delar. Den första delen har formen av en ordbok – bestående av de identiska orden – som visas på ett sätt som tillåter besökaren att ta ett exemplar. Verkets andra del är en två timmar lång ljudinspelning av orden som läses upp av konstnären och hennes svenska partner. Det kanske låter som att båda misslyckas med att härma den andre, men i själva verket talar båda sitt eget språk.