Hoppa till innehåll

Entréavgifter

Museet öppet Öppet:

11:00 – 18:00

Se alla öppettider

History Unfolds – en reflektion

Historiska museet är, med sin forskning och sina unika samlingar, en viktig aktör för att ge perspektiv på hur historia och kulturarv formas och förändras. Utställningen History Unfolds – en reflektion vill utforska det gömda och glömda.

Vi presenterar utvalda föremål från museets samlingar som visar på samlingens bredd men också lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte fått ta plats.


History Unfolds  – en reflektion är ett försök att synliggöra hur historia skapas och används, och hur detta i sin tur har påverkat – och fortfarande påverkar – synen på samhället. Museet vill problematisera och komplettera bilden av historia i Sverige, göra det osynliga synligt, utforska det som är gömt och glömt och belysa de normer som över tid haft inflytande på museet och dess samling.