Hoppa till innehåll

History Unfolds – genomförda programpunkter

Inom ramen för History Unfolds arrangerades program där till exempel konstnärer, forskare och debattörer möttes och samtalade om relationen mellan samtidskonst, kulturarv, historia och politik.

Postcolony – Ett samtal om Sveriges koloniala arv och vilken roll det spelar i vår tid. Stefan Jonsson, professor vid Linköpings universitet guidar i ”Sveriges historia”.

Hösten 2015 utvecklade museet ett nytt programformat för inhämtning av kunskap och idéer utifrån. Inbjudna gäster stod för guidningar i någon del av museet utifrån vad som skaver. Visningarna följdes av ”akvariesamtal” på aktuella teman.

Redan våren 2015 började museet samla in andras erfarenheter till produktionen. Först ut var en föreläsning med Barbara Kirchenblatt-Gimblett, curator på det nya judiska museet Polin i Warszawa, och därefter konstnären Esther Shalez-Gerz som samtalade om erfarenheterna från produktionen av verket White Out på Historiska museet 2002.

Programmen var öppna för allmänheten, spelades in och lades upp på museets hemsida. Inspelningarna har även använts internt, bland annat som underlag för uppdateringar av museets basutställningar.

I programserien samarbetade museet med bland annat forskningsprojektet ”Tid, minne, representation” på Södertörn högskola, GIBCA – Göteborgs International Biennial of Contemporary Art, Kulturrådet, Art&Theory, Riksutställningar, Unescorådet, DOCH och många fler.

Arkiv program:

Onsdag 27 september: Cinema Queer galainvigning

Sveriges största internationella queerfilmfestival hålls i år 27 september till 1 oktober. Invigning på Historiska museet.

Huvudnummer vid galainvigningen är filmen Vingarne från 1916 i regi av Mauritz Stiller. Dessutom en specialvisning av utställningen History Unfolds.

Kl. 16.30–cirka 17.30: Specialvisning av utställningen History Unfolds. Med Helene Larsson Pousette, curator för utställningen och Pia Laskar, idéhistoriker och forskare som arbetar med projektet Unstraight research, ett samarbete mellan The Unstraight museum, Historiska museet, och Livrustkammaren (http://www.unstraight.org/projects/).

Max 40 personer, kostnadsfritt. Först till kvarn, biljett går att hämta i entrén samma dag från klockan 11.00

Kl. 18.30: Visning av filmen Vingarne. Filmen, från 1916, har kallats den första homoerotiska spelfilmen någonsin, är baserad på Herman Bangs roman Mikael, och visar hur en äldre konstnär faller för yngre protegé. Filmen är digitalt restaurerad och visningen ackompanjeras av Sara Parkman som kommer att framföra specialskriven musik.

Onsdag 31 maj kl. 15.00–17.00 2017: ”A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below”. A lecture performance in the form of a guided tour through ”History of Sweden”, one of the permanent exhibitions that are currently on display at the Swedish History Museum in Stockholm.
The tour follows a short activist research conducted by the Belgrade based artist and activist Nebojša Milikić that focused on the historization of constitution and political dynamics of modern class society as presented in the museum’s exhibition ”History of Sweden”.

OBS! Evenemanget hålls helt på engelska.

Söndagar till och med 30 april 2017, visning på svenska av utställningen kl. 15.30–16.15.

Onsdag 3 maj kl. 17.00–19.30 2017: Spiritualizing the Museum, museet – en plats för religionsmöten och andlighet. Dialogvisning, boksläpp och föredrag.

Onsdag 29 mars 2017, History Unfolds – bakom kulisserna. Varför visar Historiska museet samtidskonst?

Lördag 18 mars 2017: Missionären – mellansnack, samtal med Malin Hellkvist Sellén, koreograf och skapare av föreställningen Missionären, Ann-Christine Janson, präst i Svenska kyrkan och Pia Laskar, forskare och idéhistoriker.

Onsdag 15 mars, lördag 18 mars och söndag 19 mars 2017, föreställningen ”Missionären”.

Onsdag 18 januari 2017: History Unfolds – textil happening. En kväll om att utforska och kommunicera genom textila uttryck. Med Elisabeth Bucht, textilkonstnär och skapare av ett av konstverken i utställningen History Unfolds, Helen Persson, 1:e antikvarie med ansvar för museets textilsamling och Susanna Zidén, producent inriktning pedagogik.

30/11 2016 Konferens: Minne, berättande och historikerns ansvar. Hur skapar samhällen sina minnen och hur presenteras de? Vad väljer vi att minnas och vad tycker vi är lämpligt att glömma bort? Består historien av en sammanhållen tid, eller i stället av en mängd olika, korsande tider? Dessa och andra frågor behandlades under konferensen ”Minne, berättande och historikerns ansvar” där forskare verksamma i forskningsprogrammet Tid, minne, representation (2010-2015) presenterade sitt arbete för allmänheten. Dagen avslutades med ett samtal om litterärt och historiskt berättande.

I anslutning till konferensen visades arbeten av konstnären Mikael Lundberg som också varit knuten till forskningsprogrammet.

19/10 2016 Andligt kulturarv – Religion, mångfald och museer. I de flesta museisamlingar finns föremål från olika religioner. På Historiska museet finns t ex en stor samling medeltida kyrkokonst. Sverige är ett sekulariserat land, hur påverkar det religiösa kulturarvet oss idag? Och vilken roll kan museer spela i diskussioner om de existentiella utmaningar som samhället står inför idag? Vilka frågor och ställningstaganden är viktiga? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, James Webb, konstnär, Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare för ”Tillsammans för Sverige”, samt Helena Wangefelt Ström, forskare i museologi vid Umeå universitet. (In English)
Lyssna på samtalet: tema Andligt kulturarv

21/9, 5/10, 2/11 2016: 17.30 – 19.30 Folkmusik & Folkdans i konstnärlig process. Studenter från Institutionen för folkmusik (KMH) och Institutionen för danspedagogik, folkdansinriktning (DOCH) provar konstnärliga idéer på Historiska museet. Hur kan man musicera och röra sig i lokalerna? Vilka idéer ger utställningarna? Hur klingar och rör det sig? Vad är folkmusik och folkdans idag? Kvällarna genomfördes inom ramen för Historiska museets kommande konstutställning History Unfolds.

7/9 2016 Migration – vad är vi så rädda för? Flyktingsituationen i Sverige och Europa väcker många frågor. Vilken roll kan kultur spela i ett samhälle i förändring? Samtal mellan: Kerstin Cassel, lektor och docent i i arkeologi vid Södertörns högskola har under de senaste åren forskat om kulturmöten och migrationer i det förflutna. Negra Efendic, reporter på Svenska Dagbladet med särskilt fokus på migrations- och integrationsfrågor och författare till boken ”Jag var precis som du”. Eva Hansen, biträdande chef Malmö museer och arbetar just nu med förstudien för det nya Migrations- och Demokratimuseet i Malmö. Även Yamam Al-Zubaidi, sakkunnig i diskrimineringsrätt och jämlikhetsdata, till vardags verksamhetsutvecklare för jämlikhetsfrågor på Riksteatern.
Lyssna på samtalet: tema Migration

11/9 2016 Filmprogram: Sisters! Making Films, Doing Politics. Under en filmdag på Historiska museet visas fyra filmer från fyra olika geografiska platser som belyser kvinnors situation ur ett globalt, politiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans skapar filmerna en komplex bild av kön, klass och etnicitet kopplat till kvinnors livsvillkor, arbete, språk, kropp och motstånd. Det är inte bara filmernas feministiska innehåll som är av betydelse, utan även den medvetna sammansättningen av bild och ljud som ger berättelserna dess politiska form. Vad och hur berättar vi om kvinnors villkor idag? Programmet är curerat av Petra Bauer och är en del av hennes konstnärliga avhandlingsprojekt Sisters! Making Films, Doing Politics, och också del av History Unfolds publika program.

24/5 samt 26/5 2016 Bondpolska Unfolds. En interaktiv performance om svensk folkdans med Drop-in. Arrangeras inom ramen för ett undersökande av folkdans och musik inför det kommande samarbetet mellan History Unfolds, Institutionen för danspedagogik, inriktning folkdans vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och Institutionen för folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan (KMH).

25/5 2016 Danskväll i Barockhallen med musikern Ellika Frisell. Arrangeras inom ramen för ett undersökande av folkdans och musik inför det kommande samarbetet mellan History Unfolds, Institutionen för danspedagogik, inriktning folkdans vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och Institutionen för folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan (KMH).

20/5 2016 Yttrandefrihet. En dag i den konstnärliga frihetens tecken. Diskussion om dess betydelse för mångfalden av kulturyttringar, samt konsten som opposition både här och utanför våra gränser. Fokus på samtal om institutionernas förändringsprocesser. Precis som vid tidigare firanden av internationella mångfaldsdagen, så ligger Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (mångfaldskonventionen) till grund för diskussionerna. Årets sammankomst tog avstamp i Unescorapporten ”Reshaping Cultural Policies” som lanserades i december 2015 och som undersöker hur parterna till konventionen implementerar den.
Se klipp från mångfaldsdagen

13/4 2016 Nationalismen, konsten och kulturarvet. Medverkande: Hans Ruin, Tid, minne, representation, Södertörn högskola, Qaisar Mahmood, RAÄ, Minna L Henriksson, konstnär, Lawen Mohtadi, journalist, författare och regissör. I samarbete med TMR Södertörns högskola. (In English)
Lyssna på samtalet: tema Nationalism

9/3 2016 The Museum – Vilken roll spelar museer i skapandet av historia och nationell identitet? Medverkande: Özz Nüjen, komiker och skådespelare, Peter Aronsson, professor Linneuniversitetet, Seher Yilmaz, Historiska museets insynsråd och Rättviseförmedlingen, Berndt Arell, överintendent Nationalmuseet och Britta Zetterström Geschwind, forskare. I samarbete med Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA och TMR Södertörns högskola (RJ).
Lyssna på samtalet: tema Museet

19/11 2015 Queering history – Ett samtal om queer kultur, HBTQ-historia och normer. Medverkande: Ted Hesselbom, chef Sigtuna museum, Sofia Hultin, konstnär, Zafire Vrba, konstnär och pedagog samt Therese Kristiansson, arkitekt, konstnär och forskare. I samarbete inom ramen för Queer Kultur med Kulturrådet, Riksutställningar, Scenkonstmuseet och Sjöhistoriska museet.
Lyssna på samtalet: tema Queering history

10/9 2015 Postcolony – Ett samtal om Sveriges koloniala arv och vilken roll det spelar i vår tid. Medverkande: Elvira Dyangani Ose, curator Göteborgs internationella konstbiennal, Stefan Jonsson, professor vid Linköpings universitet, Zakarias Zouhir, ordförande Afrosvenskarnas Riksförbund samt Göran Olsson, filmskapare som gjort filmen Concerning Violence. I samarbete med Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA och TMR Södertörns högskola (RJ). (In English)
Lyssna på samtalet: tema Postcolony