Hoppa till innehåll

Jananne Al-Ani

Jananne Al-Ani (född 1966 i Irak) arbetar med fotografi, film och video. Hon är intresserad av förhållandet mellan flygarkeologi och övervakningsteknik i modern krigföring. Under senare år har hennes arbete  fokuserat på landskapen i Mellanöstern, USA och Storbritannien.

Shadow Sites I

Digitaliserad Super 16-millimetersfilm, 14 min 20 sek, 2010

Sedan 2007 har Jananne Al-Ani arbetat på en serie av arbeten med titeln The Aesthetics of Disappearance: A Land Without People (Försvinnandets estetik: ett land utan folk), där kroppens försvinnande i omtvistade och ytterst laddade landskap utforskas. Shadow Sites I fokuserar på Mellanösterns landskap, som ofta skildras som en öken, en exotisk plats utan historia och befolkning, ett landskap som vi lärt känna som en tom fond till krigsinsatser.

Som en kommentar till flygfotografiets utveckling under första världskriget och de komplicerade system för flygspaning och satellitbilder som användes under de båda USA-ledda krigen mot Irak 1991 och 2003, anammar Shadow Sites I samma utsiktspunkt som de militära uppdragen, men med ett helt annat perspektiv på den skärskådade jorden. I filmen ser vi bilder av mark i södra Jordanien som uppvisar spår av natur och människor: förhistoriska lämningar, nabatéiska och romerska platser, skyttegravar från första världskriget och nutida vägar, hus och jordbruksanläggningar.

Termen ”shadow site” har hämtats från flygarkeologin, ett forskningsfält som växte fram som en direkt följd av att tidigare okända arkeologiska lämningar upptäcktes i samband med flyguppdrag som utfördes under första världskriget.

I ett fågelperspektiv förefaller landskapet abstrakt, byggnaderna blir platta och människorna osynliga för ögat. Endast när solen står som allra lägst på himlen framträder markens konturer klart och tydligt, till exempel arkeologiska lämningar och gamla bosättningar. Ungefär som en fotografisk plåt avslöjar skuggplatsen det som ligger dolt under jordens yta och röjer tecken på förlust och på överlevnad.