Hoppa till innehåll

Hiwa K

Hiwa k (född 1975 i Irak) är konstnär och musiker som ofta skapar verk för det offentliga rummet. Många av Hiwa K´s verk har en stark kollektiv och deltagande dimension som utgår från vardagliga händelser och människors vardagliga berättelser.

Hiwa_Kweb_artikel

The bell

Tvåkanals HD-video, 20 min, 2014–15

The Bell är inspirerad av den kurdiska entreprenören Najads verksamhet och livshistoria. Najad kommer från en bosättning söder om Sulaymaniyya i Irak och hade redan som barn ett brinnande intresse för att smälta metall. Han blev därför gjuterimästare och arbetar i dag med minor, bomber, kulor, delar från stridsflygplan och pansarvagnar och annat skrot från de tre krigen mellan Iran och Irak och de båda USA-ledda krigen mot landet. Slutprodukten av hans gjuteriverksamhet är metallblock som han säljer som råmaterial till tillverkare så långt bort som i Kina.

Najad presenterar sitt arbete och sitt liv för oss. Hans verksamhet förvandlar krigsmateriel till livsnödvändigheter. Han har samlat på sig betydande kunskap om metaller, deras militära användning och ursprung.

The Bell knyter samman två platser som ligger långt från varandra: norra Iraks ödemarker och en italiensk tillverkare av kyrkklockor. Processen omfattar råmaterialets produktion i Irak, transporten via land och hav till Italien – och gjutningen av en klocka på ett 700 år gammalt gjuteri utanför Milano. Som en kommentar till försvarsindustrin och förstörelsen av kulturarv har Hiwa K försett klockan med bilder av assyriska och mesopotamiska föremål som förstörts av IS.

Historiskt sett brukade kyrkklockor smältas ner för att bli till kanoner i krigstid, eftersom tillgången på brons var begränsad. The Bell handlar om en motsatt förvandling, där metall som använts för vapentillverkning återförs till Europa i form av en kyrkklocka.