Hoppa till innehåll

Vita Ansgarii

Den enda med Birka samtida skriftliga källa som omnämner platsen är ”Vita Ansgarii” (Ansgars levnad) som nedtecknades av Rimbert, Ansgars elev och senare som ärkebiskop i Bremen, någon gång mellan 865-875.


 

År 830 reste den frankiska missionären Ansgar tillsammans med munken Witmar, på uppdrag av kejsare Ludvig, till Birka. I Rimberts beskrivning framgår att Ansgar och Witmar efter stor möda anländer till hamnen Birka och att de där mottogs vänligt av kung Björn. Missionsuppdraget godkänns av kungen och hans förtrogna. Kung Björn gav var och en som ville tillstånd att uppsöka deras undervisning och invånarna lämnades därmed fria att anta den kristna tron.

I Birka fanns enligt Rimbert dels de som gladdes och hyllade missionen och det fanns kristna som tidigare förhindrats att utöva sin tro och som nu gavs friheten att delta i religionsutövandet. Många lät omvända sig till kristendomen, därav kung Björns rådgivare och hövitsman Hergeir som lät döpa sig och dessutom byggde ett kapell på sin egendom. Det blev nu nödvändigt att skicka en medhjälpare till Ansgar i Birka och kejsaren utsåg Gautbert, som då fick tjäna som hjälpbiskop. Trots den inledningsvisa framgången började ett motstånd frodas och Gautbert blev förföljd, hans hem blev plundrat och slutligen drevs Gautbert och de andra bort från Birka efter bara några år. Drygt 20 år senare, runt 851-854 återvände Ansgar till Birka i ett förnyat missionsförsök, även då mottogs han väl av kungen.

Ansgar predikar den kristna läran i Sverige av Hugo Hamilton

Förutom skildringarna av Ansgars mission och bemötande av denna beskrivs andra iakttagelser av Birka i Vita Ansgarii. Bland annat nämns köpmännens liv, kontakterna med handelsstaden Dorestad och styrelseordningen genom tinget. Det beskrivs även ett plötsligt anfall på staden under ledning av kung Anund som levt i landsflykt i Danmark, som med en flotta av totalt 32 skepp angrep Birka. Köpmännen sökte skydd i en befästning, sannolikt i Borg, och efter många förhandlingar, betalningar och lottkastning klarade sig slutligen Birka från ödeläggelse.