Hoppa till innehåll

Forn sidr – Torshammare och amuletter

Religiöst laddade föremål som kan knytas till den till forna seden består mestadels av så kallade Torshammare, antigen i form av små hängen som – ibland tillsammans med andra hängen – sitter uppträdda på en större järnring, en så kallad Torshammaring, eller som enskilda föremål som ibland är försedda med en liten ögla som visar att de kan ha burits hängande.


Torshammarringarna och deras hängen är alltid tillverkade av järn och förekommer så gott som uteslutande i brandgravarna där de spelat viktiga roller inom själva gravritualen.  Endast ett fåtal är funna inom bebyggelsen i Svarta jorden eller i – och förda till – skelett- eller kammargravar. I vissa av de senare fallen tycks ringarna vara funna i gravarnas fyllningar varför det måste betecknas som osäkert om de verkligen tillhört den aktuella graven eller om de tillhört någon annan, närbelägen grav som förstörts så att fynden blivit sammanblandade. En sådan torshammaring är den ur kammargraven Bj 985. Ringen, som har flera olika typer av hängen, hittades strax under markytan och en bra bit ovanför själva gravläget i vad som visade sig vara gravkammarens sydvästra hörn.

När torshammare inte förekommer på ringar utan enskilt är det inte ovanligt att de även är tillverkade av ädlare material än järn. Men några rikt utsmyckade praktexemplar liknande dem som påträffats i ett par av vikingatidens mest berömda skattfynd har – än så länge – inte hittats på Birka.

Torshammare från grav Bj 750. Foto: Ola Myrin/SHM

Torshammarhänge i silver från grav Bj 750. Foto: Ola Myrin/SHM

Ett vackert torshammarhänge i silver kommer dock ur grav Bj 750 och ett av bärnsten ut grav Bj 943. Enskilda torshammare förekommer också relativt rikligt inom bebyggelsen i Svarta Jorden. Även härifrån är de flesta tillverkade av järn och någon enstaka är gjord av bärnsten.

Torshammarhänge i bärnsten från grav BJ 943. Foto: Ola Myrin/SHM

En annan föremålstyp som kan förknippas med den fornskandinaviska kultutövningen är amuletter och amuletthängen. Amuletterna kan ha skiftande former: skäror, eldstål, stavar, ringar är vanliga men även yxor, spjut, svärd och kubbstolar förekommer. Ibland är flera små amuletter samlade i knippen som fästs vid en lite större ring. Amuletter och amuletthängen har hittats i såväl gravar som bland bebyggelsen.

Yxformat hänge av bärnsten från Svarta jorden. Foto: Ola Myrin/SHM

Men vad betyder de olika amuletterna? Vem eller vilka inom den övernaturliga världen har man med hjälp av dem vänt sig till? Här tvingas vi erkänna att vi inte alltid vet svaret. Men att Torshammare – antingen i enskild form eller uppträdda på ringar – signalerar en åkallan av guden Tor är troligt. Skäror och eldstål brukar förknippas med guden Frey och stavar, ringar och spjut med guden Oden. Men vapenminiatyrerna, och kanske även kubbstolen, kan även tänkas vara symboler för Freya som ju förutom att vara en kärlekgudinna även var den stora stridsgudinnan.