Hoppa till innehåll

Pärlor i Birka

Vid undersökningarna i Svarta jorden 1990-1995 hittades drygt 6000 glaspärlor samt en hel del smältor och avfall från pärltillverkning.


Några tydliga spår eller lämningar efter en verkstad fanns inte inom det område som undersöktes men de rikhaltiga fynden antyder att en pärlmakarverkstad måste ha funnits alldeles i närheten.

Tillsammans uppvisar pärlorna ur Svarta jorden en stor variation av både hela och trasiga pärlor i alla möjliga färger och former.  Den största andelen är de segmenterade pärlorna, de finns både i flera segment men även kapade till ett segment. De är oftast enfärgade och vanliga kulörer är blått, gult och grönt. Men bland de flersegmenterade finns även en stor mängd så kallade folierade pärlor där ytan försetts med ett tunt skikt av guld- eller silverfolie.  En annan vanligt förekommande typ är de så kallade mikropärlorna, som namnet antyder är de små enfärgade pärlor endast några millimeter stora, många i färgerna blått eller gult.

Segmenterade glaspärlor i olika storklekar och färger från Svarta Jorden. Foto: Ola Myrin/SHM

Bland glaspärlorna finns också andra typer eller grupper som arkeologer gett namn vilka avslöjar deras utseende. En sådan typ kännetecknas av att man vid tillverkningen skurit in ett varierande antal klyftor eller kanaler i den heta glasmassan vilket gett pärlorna dess karaktäristiska utseende. De kallas därför ömsom för melon- och/eller kannelerade pärlor.

En annan grupp benämns ögonpärlor. Ögonpärlorna förekommer i olika storlekar, former och färger. En tredje grupp kallas röda åttor, ”åttan” består av en tunn slinga av rött glas som applicerats på den vita eller ljusa pärlkroppen. Getingpärlorna – slutligen – är avlånga pärlor i mörkt, ofta svart, glas på vilka horisontella band av gula slingor applicerats.

Getingpärlor och så kallade röda åttor från Svarta jorden. Foto: Ola Myrin/SHM

Getingpärlorna och de röda åttorna, sammanlagt 125 stycken, har genom den arkeologiska undersökningen kunnat knytas till de äldsta skedena av Birkas bebyggelse, det vill säga slutet av 700-talet och tiden kring år 800.

Utöver de drygt 6000 glaspärlorna finns även omkring 350 pärlor gjorda i andra material, en del exklusiva såsom karneol, bergkristall, bärnsten och ametist, andra av enklare slag som ben eller lera.

Pärlor av glas eller i andra material var en betydelsefull handelsvara och även om viss pärlproduktion förekom så har en stor del importerats till Birka. Det har uppskattats att så mycket som 80 % av det samlade pärlmaterialet har tillverkats inom det Bysantinska rikets gränser i östra medelhavsområdet. Resterande 20 % är av skandinaviskt eller västeuropeiskt ursprung.

Ett urval importerade pärlor ur Birkas Svarta jord. På bilden finns, förutom fyra vackra mosiakpärlor, även ett par gjorda av ametsist, karneol och bergkristall. Foto: Ola Myrin/SHM

De som med största säkerhet har importerats till ön är de polykroma, mångfärgade pärlorna. Pärlor av karneol, bergkristall och ametist respektive bärnsten är gjorda av råmaterial som importerats från Svarta havsområdet respektive från trakterna kring södra Östersjön.