Hoppa till innehåll

Litteratur om Björkö

Grunden till litteraturlistan har tagits fram av Birgitta Gärdin som en del av hennes Masteruppsats, Birka på Björkö vid Södertörns högskola vårterminen 2014. Några kompletteringar samt länkning till digitala resurser är gjorda av Birkaprojektet på Historiska.

Litteraturlistan är uppdelad enligt principen:

 • Vetenskapliga verk
 • Rapporter
 • Fornvännen
 • Övriga tidsskrifter
 • Studentuppsatser
 • Populärvetenskapliga böcker/tidskrifter
 • Dagstidningar
 • Avhandlingar
 • Birka, Untersuchungen und Studien
 • Birka studies
 • Övrigt
 • Ett urval böcker för barn om Birka

 

Vetenskapliga verk, inklusive avhandlingar.

Avhandlingarna redovisas även separat.

Aagård, Gun-Britt 1984 Gleicharmige Spangen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Adam av Bremen Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Översatt av E. Svenberg. Stockholm 1984.

Ahlin Sundman, Elin 2012 Bihåleinflammation på Björkö. Om hälsorisker i urban miljö. I Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Aiken, Elisabeth & Arwidsson, Greta 1986 Armringe, Armbugel und Fingerringe I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Ambrosiani, S 1907 Hvarför och när uppstod Stockholm? Varia

Ambrosiani, Björn, 1977 Birka – a planted town serving an increasing agriculturan population. I: Bekker-Nielson, Hans (ed). 1977 Proceedings of the eight Viking Congress Odense Univ. Press. Århus

Ambrosiani, Björn 1988 Helgö or Bona on Helgö. Thirteen studies on Helgö. Statens historiska museum studies 7. Stockholm.

Ambrosiani, Björn och Eriksson Bo G. 1991 Birka vikingastaden. Vol. 1, Jakten på Svarta jordens hemligheter har börjat!

Ambrosiani, Björn. 1992 What is Birka? I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans sid 9 Stockholm

Ambrosiani, Björn, 1992 Excavations in the Black earth E 1969-71 I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans sid 71

Ambrosiani, Björn. 1992 Excavatione at Birka 1990-94: Setting up the Project I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans sid 83

Ambrosiani, Björn. 1992 The Chioce of Excavations Site I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans sid 87

Ambrosiani, Björn och Eriksson Bo G.1992 Birka vikingastaden Vol. 2, Sensationella fynd i Stolpes schakt: unika gjutformar från vikingatidens verkstäder!

Ambrosiani, Björn och Eriksson Bo G. 1993 Birka vikingastaden Vol. 3, Askan i svarta jorden avslöjar: de första husen!

Ambrosiani, Björn och Eriksson Bo G. 1994 Birka vikingastaden Vol. 4, Smycken och djurben bland 40000 fynd – vattensållet avslöjar livet för 1200 år sedan

Ambrosiani, Björn 1995 Artifact Collection and Intensity Analysis I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 16

Ambrosiani, Björn 1995 Excavations at Birka 1990 Interim report I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 19

Ambrosiani, Björn 1995 Finds from the Birka excavations 1990 General comment I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 49

Ambrosiani, Björn 1995 Finds from the Birka excavations 1990 Beads and glass I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 52

Ambrosiani, Björn och Eriksson Bo G. 1995 Birka vikingastaden Vol. 5, Vikingastaden lever upp igen i TV:s modell av 800-talets Birka

Ambrosiani, Björn 2001 The Birka Falcon I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 5 Excavations in the Black earth 1990-1995 Eastern Connections Part One: The Falcon Motif sid 11

Ambrosiani, Björn 2002. Mälaröarna. Från fornkungar till folkungar. Stockholm.

Ambrosiani, Björn 2005. Birka under Ansgars tid. Stockholm.

Ambrosiani, Björn och Back Mathias, 2007. ‘Our Man in Pskov’ –Birka´s Baltic Connection in the 9th and 10th Centuries. Pottery as a Source for Tracing Cultural Interaction. I: Fransson, Ulf et al (red). Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. En vänbok till Ingmar Jansson sid 180 Stockholm Studies in Archaeology 44

Ambrosiani, Björn 2012 Birkaforskning i perspektiv av gravningarna 1990-1995. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Ambrosiani, Björn 2013 Stratigraphy Vol.1 Part One: The site and the Shore Part Two:The Bronze Caster´s Workshop, Birka Studies Volume 9 Excavations in the Black Earth 1990-1995

Ambrosiani, Björn 2013 Birka 1680-2013 Ett långvarigt forskningsprojekt Stockholm

Ambrosiani, Kristina, 1981 Viking age combs, comb making and comb makers: in the light of finds from Birka and Ribe Diss Stockholm

Ambrosiani, Kristina. 1984 Kamme I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Androshchuk, Fedir 2001. Kung, makt och krigare – om Birka och liknande platser i Osteuropa. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare Stockholm. 59–64.

Androshchuk, Fedir 2009 Vikings and farmers Some remarks on the social interpretations of swords and long-distance contacts dureing the Viking Age. I: Holmquist Olausson, Lena och Olausson, Michael (red). The martial socielty Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia sid 93

Andersson, Eva. 1999 The Common Thread, Textil Prodution during the Late Iron Age and Viking Age. Diss Stockholm

Andersson, Eva. 2003. Textile production in Scandinavia during the Viking Age. I: Bender

Jorgensen L et al (red). Textilien aus Archäologie und Geschichte sid 46 Wachholtz Verlag.

Andersson, Eva. 2005. Engendering Central Places: some aspects of the organisation of textile production during the Viking Age. Archäologische Textilfunde/Archaeological Textiles. I: Rast-Eicher, och R. Windler (red). NESAT IX sid 148. Braunwald

Andersson Strand, Eva. 2011. Tools and Textiles – Production and Organisation in Birka and Hedeby. I: Sigmundsson, S (red). Viking Settlements and Viking Society.

Andren, T och Lindeberg G 1997 A Shallow Seismic refraction Survey at Björkö, Eastern Sweden. I: Miller, Urve och Clarke, Helene (red). med Hansson, Ann-Marie och Johansson, Birgitta M. Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques sid 175

Antonsson, M. 1995. The stylus from Birka. Ambrosiani, B. & Clarke, H (red.). Excavations in the Black Earth 1990. Birka Studies vol. 2. Raä & SHM. Stockholm.

Arbman Holger 1940 Birka: Untersuchungen und Studien I Die Gräber (Tafeln) Stockholm

Arbman Holger 1943 Birka: Untersuchungen und Studien 1 Die Gräber (Text). Stockholm

Arrhenius, Birgit. 1984 Bugelfibeln I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arrhenius, Birgit 1989 Arbeitsmesser aus den Grabern von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Artursson, Magnus. 1995 Finds from the Birka excavations 1990 The stylus from Birka I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 64

Arwidsson, Greta red 1984, 1986 och 1989 Birka: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde 1, 2 och 3 Stockholm

Arwidsson, Greta 1984 Scheren I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1984 Glattstine und Glattbretter I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1984 Glas I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1984 Haselnusse und Kerne I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1984 Zur Chronologie I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1984 Die Silberkapsel aus dem Sarggrab Bj 464 I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta & Holmquist, Lena. 1984 Holzeimer: Daubengefasse und ubrige eimer aus Holz I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Hiebmesser I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Schilde I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Die Eissporen I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Klappwaagen I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Die Kopfgestelle aus den Grabern Bj 832 und 842 I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1986 Messgerate oder Bratspiesse (?). I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Perlengarnituren I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Metallperlen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Echte Perlen an dem Anhanger aus Silberdraht aus Bj 854 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Bernstein I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Verschiedene Schmuckgegenstande/Amulette in Form von Menchenfiguren, Reitern, Pferder, Vierfusslern, Vogeln und Schlangen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Zwei vergoldete Bronzespangen mit Zellenmail aus Bj 854 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Zwei gotlandische Silberbrakteaten aus Bj 523 und Bj 1130 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Spangen, Fibeln und Beschlage/Anhanger verschiedener Formen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Die Bronzeglockchen aus Bj 735 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Ketten I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Die Messer in den Fruengrabern von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Klappmesser I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Spinnwirtel I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Gerate und Werkzeug I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Specksteinkessel I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Schmuckanhanger I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Perlengarnituren I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen undStudien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Metallperlen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Echte Perlen an dem Anhanger aus Silberdraht aus Bj 854 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Bernstein I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Verschiedene Schmuckgegenstande/Amulette in Form von Menchenfiguren, Reitern, Pferder, Vierfusslern, Vogeln und Schlangen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Zwei vergoldete Bronzespangen mit Zellenmail aus Bj 854 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Zwei gotlandische Silberbrakteaten aus Bj 523 und Bj 1130 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Spangen, Fibeln und Beschlage/Anhanger verschiedener Formen I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Die Bronzeglockchen aus Bj 735 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Ketten I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Die Munzen der Graber von Birka. Ein Kommentar mit einem Appendix I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Kommentar zu den Knochenfunden aus den Graber mit einem Appendix I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta 1989 Die Eisenbuchse aus dem Grab Bj 542 I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta & Thorberg, Hakan. 1989 Kasten und Schachteln I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2005 Genusforskning inom arkeologin Stockholm

Bakka, Egil 1984 Der Holzeimer aud Bj 507 I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Bergström, Liselotte 2007 Gräddat. Brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen Diss Stockholms universitet

Back, Mathias 1997. No Island is a Society. Regional and Interregional Interaction in Central Sweden during the Viking Age. I: Andersson, H. et al (red). Visions of’ the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology. Lund Studies in Medieval Archaeology 19. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 24. Stockholm sid 129.

Bäck, Mathias 2010 Birka och den transkontinentala kommunikationen Situne Dei 2010

Bäck, Mathias 2012 På andra sidan Birka. Södra Björkös arkeologiska potential. . I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Callmer Johan 1977. Trade Beads and Bend Trade in Scandinaviaca. 800-1000 A. D. Acta Archaeologica Lundensia.Series prima in 4° Nr. 11. Diss Lund.

Callmer, Johan 1989 Gegossene Schmuchanhanger mit nordischer ornamentik I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Callmer, Johan 1991. Platser med anknytning till handel och hantverk i yngre jarnalder. I: Mortensen, P. & Rasmussen, B.M (red.). Høvdingesamfund og konge – magt. Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Højbjerg.

Callmer, Johan 1994 Urbanization in Scandinavia and the baltic Region Ad 700-1100. Trading Palces, Centres and early Urban Sites. I: Ambrosiani, Björn och Clarke ,Helen (red). Birka Studies Volume 3 The Twelfth Viking Congress. Developments Around the Baltic and the North Sea in the Viking Age sid 50

Carlsson, Anders1997. Birkas kungsgård på Adelsö och Svearnas Fornsigtuna – två aristokratiska miljöer i Mälardalen. ”…gick Grendel att söka det höga huset…” Arkeologiska kallor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad/Göteborg.

Duczko, Wladyslaw.1984 Die Kugelnadel I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Duczko Wladyslav 1985 Birka: Untersuchungen und Studien V. The filigree and granulations work of the Viking period: an analysis of the material from Björkö Uppsala. Diss Uppsala

Duczko, Wladyslaw 1989 Runde Silberblechanhanger mit punziertem Munster I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Edquist, Samuel 2012 I: Ruriks fotspår Om forntida svenska österledsfärder i modernhistorieskrivning Södertörn academic Studies 47

Engström, J. 2001. Vikingatida krigsvasen. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare Stockholm. 47–52.

Ericson, Per 1987. Osteology of the eider : Somateria mollissima (L): a study of sexual, geographic and temporal morphometric variation in the eider skeleton. Museum of National antiquities. Diss

Ericson, Per 1987. Exploitation of seabirds in central Sweden during late Iron age — conclusions drawn from the bird remains at Birka. I: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, A. &

Sjövold, T. red. Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. Studies in honour of Mats P. Malmer. BAR International Senes 366, sid 445.

Ericson, Per et al 1995. Retrieval of Faunal Remains at the Excavation at Birka Principles, Preliminary Result and an Outline of Future Osteological Analysis I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 82

Fjaestad, Monika 1995. The Conservation and Care of Finds from Birka I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 98

Forsåker, Anna-Lena 1986 Zaumzeug, Reitausrustung und Beschirrung I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hed Jakobsson, Anna 2003 Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare Berättelser om vikingatid och tidig medeltid. Stockholms Studies in Archaeology 25 Diss

Geijer, Agnes 1938 Birka Untersuchungen und Studien III Die Textilfunde aus den Gräbern Diss Stockholm

Geijer, Agnes. 1980 The Textil finds from Birka. Acta Archaeologica Köpenhamn

Ģinters, Valdemārs 1984 Der Ursprung der Ringspangen von ostlichem Typ I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Graham-Campbell, James 1984 Western inluences on penannular brooches and ringed pins I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Ann Sofie 1980 Birka Untersuchungen und Studien IV, The burial customs: a study of the graves om Björkö. Diss Uppsala

Gräslund, Anne-Sofie. 1984 Kreuzanhanger, Kruzifix und Reliquiar-Anhanger I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Anne-Sofie. 1984 Schellen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Anne-Sofie. 1984 Beutel und Taschen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Anne-Sofie. 1984 Ohrloffel I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Anne-Sofie. 1989 Resultate der Birka-Forschung in den Jahren 1980 bis 1988. Verschuch einer Auswertung I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Gräslund, Anne-Sofie 2001 ”Kvinnan satt där, snodde si slända…” Några reflektioner om fynd av sländtrissor i Birka. I: Orrling, Carin (red). Vi får tacka Lamm. Statens historiska museum sid 71-79

Gräslund, Anne-Sofie. 2006. Prestige Graves – for men, women and children. Mortuary behavior among the elites of the Malar valley in the second half of the first millennium AD, with some remarks from a gender perspective. I. von Carnap-Bornheim, C et al (red). Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschicgtlichen Prunkgräbern als archäplogisch-historische sid 161 Bonn..

Gräslund, Anne-Sofie 2007 Some Viking-age Amulets – the Birka Evidence I: Fransson, Ulf et al (red). Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. En vänbok till Ingmar Jansson sid 90 Stockholm Studies in Archaeology 44

Gräslund, Anne-Sofie. 2007 Det mångkulturella Birka. I: Bergdahl, E (red). Kunskapen och publiken. Rapport från tre forskarseminarier 2006-2007 kring kulturarv och den publika uppgiften. RAA sid 13.

Gustafsson, Ny Björn, 2008. A sacred stone from Björkö’s Black Earth : on the benefits of a second examination I: Viking and medieval Scandinavia sid 159

Gustin, Ingrid, 2004 Mellan gåva och marknad: handel, tillit och materiell kultur under vikingatid Diss Lund

Gustin, Ingrid 2004 The Coins and Weights from the Excavations 1990-1995 Introduction and Presentation of the Material. I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 6, Excavations in the Black earth 1990-1995. Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology sid 11 Stockholm

Gustin, Ingrid. 2004 Islamic coins and Eastern Contacts Ingrid Gustin I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 6, Excavations in the Black earth 1990-1995 Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology sid 96

Gustin, Ingrid och Magnus, Bente 2009 Birka och Hovgården Stockholm

Gustin, Ingrid 2012 Birkaborna med föremål från finska fastlandet. Vilka var de? I: Hedenstierna- Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Hadorph, Johan 1687. Biarköarätten. Omtryckt i Ambrosiani, B. & Eriksson, B.G., 1994. Birka –vikingastaden 4. Höganäs.

Hallinder, Pär 1986 Streit- und Arbeitsaxte I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hagberg, Ulf Erik 2001 Isläggar och pälsskinn – en frusen kulturhistorisk rapsodi, I: Orrling, Carin (red). Vi får tacka Lamm. Statens historiska museum sid 80-82

Hansson, Ann-Marie 1993. Analysis of plant remains Raä 118 Björkö, Adelsö parish, Uppland Appendix 1. I: Holmquist Olausson, Lena, 1993 Aspects on Birka: investigations and surveys 1976-1989 Diss Stockholm s 136-138

Hansson, Ann-Marie. 1995. Seeds and Fruits found in the Black Earth of Birka: Excavation Season 1990. I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990.

Hansson, Ann-Marie. 1996. Finds of hops, Humulus lupulus L., in the Black Earth of Birka, Sweden. Proceedings from the 6th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993. Arkaologiske Rapporter Esbjerg Museum.

Hansson, Anne-Marie 1997 On plant food in Scandinavian Peninsula in early Medieval Time. Thesis and Papers in Archaeology B.5 Diss Stockholm

Hansson, Ann-Marie 2001.Vikingabotanik. Pettersson,B.etal (red.).Människan och naturen.Etnobiologi i Sverige 1. Stockholm.

Hansson, Ann-Marie och Dickson J.H. 1997 Plant Remains in Sediment Core from the Björkö Strait Outside the Black earth at the Vikinga Town of Birka, Eastern Central Sweden. : Miller, Urve och Clarke, Helene (red). med Hansson, Ann-Marie och Johansson, Birgitta M. Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques. sid 205

Hallström, Gustaf 1907 Björkö. Den geogr. Topogr. Statist. Beskrivningen ”Sverige” Band 4 sid 541-545

Hallström, Gustaf 1912 Kortfattad beskrivning öfver den till statsinköp föreslagna marken (å Björkö). samt dess betydelse; ur Kungl Maj:ts proposition till Riksdagen angående inköp af vissa delar af on Björkö Proposition nr 50

Hallström, Gustaf 1913 Birka 1. Hjalmar Stolpes grafundersökningar beskrivna af Gustaf Hallström KVHAA Stockholm

Hedenstierna-Jonson, Charlotte 2000. Borg. Arkeologisk undersökning 1998/99. Borgar och befästningsverk i Mellansverige. Rapport 2. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Hedenstierna-Jonson, Charlotte 2001. Befästa handelsstäder, garnisoner och professionella krigare. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare Stockholm. 65–72.

Hedenstierna-Jonson, Charlotte 2006 The Birka Warrior: the material culture of a martial society. Diss Stockholm

Hedenstierna-Jonson, Charlotte & Holmquist Olausson, Lena 2006. The Oriental Mounts from Birka’s Garrison. Antikvariskt arkiv 81. Stockholm

Hedenstierna-Jonsson, Charlotte 2009 Rus, Varangians and Birka warriors. I: Holmquist Olausson, Lena och Olausson, Michael (red). The martial Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia. Theseis and papers i Achaeology B:11. Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholm

Hedenstierna-Jonsson Charlotte. 2012. Traces of Contacts. Magyar material in the Swedish Viking Age Context of Birka. I: Gravey , Evelyn et al (red). Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, technologie und methodik. sid 9 Mainz

Hedenstierna-Jonson, Charlotte (red). 2012 Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården The national historical museum, Stockholm Studies 22. Stockholm

Hedenstierna-Jonsson, Charlotte 2012 Birkafolket. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Holmquist-Olausson, Lena 1987. Bosättningen på Björkö i Mälaren. Laborativ arkeologi 2. Stockholm.

Holmquist Olausson, Lena 1993. Aspects on Birka. Investigations and surveys 1976–1989. Theses and papers in Archaeology B3. Stockholm.

Holmquist Olausson, Lena 2001. Birkas befästningsverk – resultat från de senaste årens utgravningar. Olausson, Michael (red.). Birkas krigare. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 5. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Holmquist Olausson, L. & Kitzler Ahfeldt, L., 2002. Krigarnas hus. Arkeologisk undersökning av ett hallhus i Birkas Garnison. Borgar och befästningsverk i Mellansverige, Rapport 4. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms universitet.

Holmquist Olausson, Lena 2002. The fortification of Birka. Maritime warfare in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration 500 BC–1500 AD. A. Norgard

Jorgensen, J. Pind, L. Jorgensen & B. Clausen (eds.). PNM. Vol. 6. Copenhagen. 159–167.

Holmquist Olausson, Lena 2002. Patterns of settlement and defence at the Proto-town of Birka, Lake Malar, Eastern Sweden. The Scandinavians from the Vendel Period to the tenth century. An ethnographic Perspective.J. Jesch (ed.). San Marino. 153–167.

Holmquist Olausson Lena och Petrovski Slavica 2007 Curious Birds – two Helmet (?). Mounts with a Christian Motif from Birka’s Garrison I: Fransson, Ulf et al (red)Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. En vanbok till Ingmar Jansson sid 231 Stockholm Studies in Archaeology 44

Holmquist Olausson, Lena & Olausson, Michael (red). 2009 The martial Society. Aspexts of warriors, fortifications and social changes in Sandinavia. Theses and Papers in Archaeology B:II Archaeological Resarch Laboratory Stockholm

Holmquist, Lena 2010 Pilen som satte Birkas Garnison i brand. I: Situne Dei 2010

Holmquist, Lena 2012 Never a dull moment. Om ett forskningsprojet och samverkan med det omgivande samhallet. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Holmquist, Lena 2013 Birkas befästningsverk och hamn – att knyta ihop ett avslutat och ett nytt forskningsprojekt I: Owe, Jan (red). Yngre järnålder i Stockholms län – aktuell forskning. Rapport från ett seminarium 2012. sid 63

Holmqvist, Wilhelm 1990 Vikingar på Helgö och Birka. Stockholm

Hougen, Björn 1937 Fra vikingetidens tekstilkunst Universitetets oldsaksamling Årbok 1937 Oslo

Hulthen, Birgitta 1984 Keramik I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hjelmqvist, Hakon 1984 Botanische Analyse einiger Brote I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hyenstrand, Eva 1992. Early Discoveries in the Black Earth I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans. sid 23

Hyenstrand, Åke 1988. Helgö, Birka and the church of St Gautbert. Lundström, A (red.). Thirteen studies on Helgö. Studies 7. Statens Historiska Museum. Stockholm.

Hårdh, Birgitta 1984 Kleeblattfibeln I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hårdh, Birgitta 1984 Feuerstahle I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hägg, Inga, 1974 Kvinnodräkten i Birka: livplaggens konstruktion på grundval av det arkeologiska materialet Diss Uppsala

Hägg Inga 1986 Die tracht I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Hägg, Inga 2003. Härskarsymbolik i Birkadräkten. Dragt og magt. Köpenhamn. 14–27.

Jansson, Ingmar 1984 Ovale Schalenspangen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Jansson, Ingmar 1984 Kleine Rundspangen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Jansson, Ingmar 1984 Grosse Rundspangen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Jansson, Ingmar 1985 Ovala spännbucklor: en studie av vikingatida standardsmycken med utgångpunkt från Björkö-fynden. Diss Uppsala

Jansson, Ingmar 1986 Gurtel und Gurtelzubehor vom orientalischen Typ I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Jansson, Ingmar 1989 Schmuckanhanger von orientalischem Typ I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Johansson, Birgitta M. 1997 Molluscs and Man – the Cultural and Environmental Evidence on Björkö. : Miller, Urve och Clarke, Helene (red). med Hansson, Ann-Marie och Johansson, Birgitta M. Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques sid 217

Johansson Birgitta M. 2005 Molluscs, Environment and Man. A Bioarchaeological approach in Sweden. Thesis and Papers in Archaeology B:10 Diss Stockholm

Jonsson, Kenneth 2001. Mynten – en fyndkategori som speglar Birkakrigarnas internationella kontakter. Olausson, M (red.). Birkas krigare. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 5. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Karlsson, Sven 1997 Pollen Analyses from a Rock Depression, the Hillfort, Birka, Björkö. : Miller, Urve och Clarke, Helene (red). med Hansson, Ann-Marie och Johansson, Birgitta M. Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques sid 239

Karlsson, Sven 2000 Vegetation history as a key to living conditions for domestic animals and man in Viking Age Birka Licentiatavhandling Stockholm

Kjellström, Anna 2011 Barnens ben I: Fahlander, Fredrik (red). Spåren av de små Arkeologiska perspektiv på barn och barndom Institutionen for arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet

Kjellström, Anna 2012 Projektet människor i brytningstid. Skelettgravar i Birkas och dess nära omland. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Kyhlberg, Ola, 1980 Vikt och värde: arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnåldern 1. Helgö 2. Birka Diss Stockholm

Kyhlberg Ola. 1986 Die Gewichte in den Grabern von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Lamm, Jan Peder. 1984 Spiegel/Spiegelpailletten I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Larsson, Annika 2007 Klädd Krigare: Skifte i skandinaviskt dräktskick kring år 1000. Diss Uppsala universitet

Larsson, Annika 2012 Från dräkt till koppar och järn. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Larsson, Gunilla 2012 Birka och båtsymbolen. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Lindberger, Elsa 2001. The Falcon, the Raven and the Cove. Some bird motifs on medieval coins I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 5 Excavations in the Black earth 1990-1995 Eastern Connections Part One: The Falcon Motif. sid 29

Lindbom, Peter 2009. The assault on Helgö and Birka and the end of the Iron Age. I. Situne Dei 2009 sid 83

Lindquist, Malin 1984 Spielsteine, Wurfel und Spielbretter I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Lindeberg, Inga 1984 Trinkhorner I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Lindeberg, Inga 1984 Holzschalen, Holzdosen und Beschlage zu derartigen Holzobjekten I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Lindeberg, Inga 1989 Loffel I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Lundblad, Johan 1802 De Birca et Sigtuna una eademque civitate. Lunds universitet

Lindström, Jens et al 2012 Maritima Birka. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Linderholm, Anna et al . 2006 Diet and status in Birka Analysis of stable isotopes and grave goods. I: Hedenstierna-Jonson, Charlotte The Birka Warrior: the material culture of a martial society. Diss Stockholm

Lundström, Fredrik et al 2009 eastern archery in Birka´s Garrison. I: Holmquist Olausson, Lena och Olausson, Michael (red). The martial socielty Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia. sid 105

MacLeod, Mary 1999 Viking age urbanism in Scandinavia and the Danelaw: a consideration of Birka and York. Glasgow

Magnus, Bente & Gustin, Ingrid. 2012 Birka och Hovgården Stockholm

Miller, Urve et al 1995. The backgrounds to the Early Historic Environment of Björkö and its Hinterland I: Ambrosiani, Björn och Clarke ,Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 107

Mälarstedt, Hilkka 1984 Nadelbuchsen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Mälarstedt, Hilkka 1986 Ubriger Gurtelzubehor I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Neiβ, Michael 2012 Birka är ingen ö. Om båtgravar, barockspännen och laserskanning. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Nilsson, Harald 1995. Finds from the Birka excavations 1990 A Late-Roman Bronze Coin. I: Ambrosiani, Björn och Clarke ,Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid ?

Nordbladh, Jarl 2013 Framtidens arkeologi I: Sveriges Historia 1965–2012 Stockholm

Nylen, Erik 1986 Die Sporen von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Nyström, Staffan. 1992 Runes and Runestones from Björkö Staffan Nyström I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans sid 64

Olausson, Mikael (red.), 2001. Birkas krigare. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 5. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Olausson, Mikael 2001. Krigarens resa och hemkomst. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare. Stockholm. 21–27.

Olausson, Michael 2009 At peace with walls – fortifications and their significance Ad 400-1100. I: Holmquist Olausson, Lena och Olausson, Michael (red). The martial socielty Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia. sid 35

Price, Niel S. 1995 Finds from the Birka excavations 1990 Pagan Amulets and Cult Objects I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 70

Price, Neil S. 2012 Wooden words. Individual and collective in the chamber graves of Birka. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Rimbert. Ansgars liv. Svensk översättning av. E. Odelman. Boken om Ansgar.Stockholm 1986.

Ringstedt, Nils. 1997 The Birka Chamber-graves. Economic and social aspects. An analysis based on quantitative methods Stockholm

Risberg, J, och Björck, J. 1997 Lithostratigraphy in the Björkö Strait, Lake Mälaren. : Miller, Urve och Clarke, Helene (red). med Hansson, Ann-Marie och Johansson, Birgitta M. Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques. sid 249

Risberg, J. och Miller, Urve 1997 Siliceous Microfossils in Soils, Ash Strata and Sediments from the Birka Excavation Site and its Surroundings. I: Miller, Urve och Clarke, Helene (red). Birka Studies Volume 4 Environment and Vikings. Scientific Methods and Techniques. Sid 261

Rispling, Gert.2004 Catalogue and Comments on the Islamic Coins from the Excavations 1990- 1995. I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 6, Excavations in the Black earth 1990-1995 Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology. sid 26

Rundqvist, Elisabeth. 1995 The Occurence of Calcite in the Black Earth of Birka I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 2 Excavations in the Black Earth 1990 sid 90

Rönnby, Johan 2001 Birka under vatten – marinarkeologiska möjligheter. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare. Stockholm.

Schuck, Henrik 1910 Birka Inbjudningsskrift till professor P.G.D. Granqvists installationsföreläsning. Uppsala

Schuch, Henrik 1944 Kgl Vitterhets Historie och Antikvitets akademien. Dess förhistoria och historia VIII Stockholm

Selling, Dagmar 1955 Wikingerzeitliche unde Frümittelalterliche Keramik in Schweden, Diss Stockholm

Selling, Dagmar 1984 Keramik Einleitung I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Sperber, Erik. 2004. Metrology of the Weights from the Birka Excavations 1990-1995. I: Ambrosiani, Björn (red). Birka Studies Volume 6, Excavations in the Black earth 1990-1995 Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology. sid 61

Stjerna, Nils 2009 Viking-age weapons found in eastern Middle Sweden I: Holmquist Olausson, Lena och Olausson, Michael (red). The martial socielty Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia. sid 125

Stolpe, Hjalmar. Rapporter till Kungl Vetenskaps Akademien 1873-79 . I: Ambrosiani, Björn och Clarke, Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans. 1992 Appendix

Stolpe, Hjalmar 1872 Naturhistoriska och arkeologiska undersökningar på Björkö i Mälaren Diss Uppsala

Stolpe, Hjalmar 1873. Naturhistoriska och archaeologiska undersökningar på Björkö i Mälaren II. Öfversigt af Kongl. Vet, Akad. Förhandlingar No 5, Stockholm, pp.3-79.

Stolpe Hjalmar 1874 Björkö-Fyndet. Beskrifning över fornsaker från Nordens yngre järnålder funna på Björkö i Mälaren, Undersökning under åren 1871-1873 Stockholm

Stolpe, Hjalmar 1874 Sur les decouverts faites dans l´ile de Björkö. Congrès International d´Anthropologie & d´Archaeologis Prehistroric

Stolpe Hjalmar 1888 Björkö i Mälaren en vägledning för besökande Stockholm

Ström, Krister 1984 Thorshammerringe und andere Gegenstande des hednischen Kults I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Strömberg, Marta 1986 Kumtbeschlage I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Sundbergh, Karin & Arwidsson, Greta 1989 Schleif- und Wetzsteine I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Sundkvist, Anneli 2001 Hästarnas land: Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder. Diss Uppsala universitet

Stjerna, Niklas 2001 Birkas krigare och deras utrustning. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare. Stockholm.

Staecker, J. 1996. Die Christianisierung des westlichen Ostseeraumes – die archaologisches Perspektive. Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100 – 1400 AD. I: Blomkvist, N (red.). Visbysymposiet för Historiska vetenskaper 11:1996. Visby. pp.200 – 236.

Thunmark-Nylen, Lena.1984 Ringnadeln I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Thalin, Harry 1984 Ringspangen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Thalin-Bergman, Lena 1986 Die Waffengraber von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Thalin-Bergman, Lena 1986 Ubersicht uber die Schwerter von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Thalin-Bergman, Lena 1986 Ubersicht der Speerspitzen von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Tomtlund, Jan-Erik 1989 Die Vorhangeschlosser I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Trinks, Immo et al 2007 Mapping of Sweden´s first Town Birka using Georadar and magnetometer Prospection. Ŝtudijué zvesti Archaeologického ústavu SAV 41. Nitra

Trinks, Immo et al 2014 First High-resolution GPR and Magnetic Archaeological Prospectation at the viking Age Settlement of Birka Sweden (åtkomlig på internet via författaren på ResearchGate).

Trotzig, Gustaf 1984 Gefasse aus Kupfer und seine Legierungen I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Trotzig, Gustaf 1991 Vikingatida gravkärl av koppar och kopparlegeringar från Birka och Gotland. Tillverkning, användning och sociala förutsättningar. Diss Stockholm

Trotzig, Gustaf 1996. ≫Paradisspännen≫. Ikonografiska reflexioner kring några vikingatida spännen. Iconographisk Post 2. Stockholm

Trotzig, Gustaf 2001 Symbolernas kamp i religionsskiftets Birka. Funderingar kring punsad dekor i gravmaterialet från Birka. I: Orrling, Carin (red). Vi får tacka Lamm. Statens historiska museum sid 213-218

Ulfhielm, Anna.1989 Schlussel I: Arwidsson, Greta Birka II:3: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Vahlne, Gunnel och Arwidsson, Greta 1986 Schlittschuhe I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Waller, Jutta. 1984 Nadeln/Pfrieme und Pinzetten I: Arwidsson, Greta Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Wegraeus, Erik 1986 Die Pfeilspitzen von Birka I: Arwidsson, Greta Birka II:2: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde

Viberg, Andreas 2012 Remnant echoes of the past. Archaeological geophysical prospectation in Sweden Diss Stockholms universitet Stockholm

Wiede L.C. 1876 Nytt svar på den gamla frågan: Hvar låg Ansgarii Birka? Norrköping

Wigh, Bengt 2001 Animal husbandry in the Viking Age town of Birka and its hinterland: Birka Studies Vol 7 Excavations in the Black Earth 1990-95 Diss Stockholm

Wigh, Bengt 2001. Djurbenen från Garnisonen på Borgberget. I: Olausson, M (red). 2001 Birkas krigare Stockholm. 55–57.

Wåhlander, Linda et al 2012 Birkaflickans nya kläder. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Wärmlander, Sebastian KTS och Wahlander, Linda 2012 Vikingatida pärlhängen. Silvertrådens form och tillverkning. I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm

Zachrisson, Torun 1992 Silver and Gold Hoards from the Black earth I: Ambrosiani, Björn och Clarke Helen (red). Birka Studies Volume 1 Investigations in the Black Earth. Early Investigations avd Future Plans. sid 52

Zachrisson, Torun 2012 Birkas borg. Plats för kyrka och biskopsborg? I: Hedenstierna-Jonsson Charlotte (red). 2012 Birka nu The National Historical Museum, Stockholms Studies Stockholm


 

Rapporter

Ambrosiani, Björn et al 1973. Birka. Svarta jordens hamnområde. Arkeologisk undersökning 1970- 1971. Med bidrag av Ulla S Linder Welin, Leif Tapper och Anders Waren. Rapport C1 1973. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Ambrosiani, Björn 2009. Rapportsammanställning RAA dnr 321-4893-2009

Andersson, Kjell et al 2000 En dubbelbegravning på Birka. Arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland. Stockholms läns museum

Arbman, Holger 1932. Rapport rörande undersökningarna på Björkö den 12-29 juli 1932.

Arbman, Holger 1934. Preliminar redogörelse for undersökningarna på Björkö 1934.

Arrhenius, Birgit et al. 1978. Arkeologiska undersökningar vid Ormknös, Björkö, Adelsö sn. Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium Nr 1 Stockholm.

Arrhenius, Birgit 1990 Utgrävningen av den ostligaste storhögen på gravfältet vid Ormknös, RAÄ 111 Björkö Adelsö sn Uppland Laborativ arkeologi 4 Stockholm

Biwall, Anders et al 2011 Att avslöja det fördolda Arkeologiskt prospekteringsprojekt utforskar det vikingatida Birka genom virtuell utgrävning Riksantikvarieämbetet och Ludwig Boltzmann institutet

Bolin Hans, et al 2008 Båtudden på Björkö. Delundersökning av strandområdet nedanför Svarta jorden, RAA 119, Adelsö socken, Uppland RAÄ

Bäck Mathias et al 2010 Mellan byn och staden – Birkas och Björkös bebyggelse ur nya synvinklar. Amatörarkeologiska undersökningar 2005 – 2007 Uppland. Adelsö socken Björkö RAÄ 171 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Mitt rapport 2012:40

Bäck, Mathias 2012 Storgården i Björkö by Uppland Adelsö socken Björkö 1:17 Riksantikvarieämbetet UV Mitt rapport 2011:141, arkeologisk utredning

Danielsson, K. & Kyhlberg, O. 1973. Det obearbetade benmaterialet. I; Birka Svarta jordens hamnområde. Riksantikvarieämbetet rapport Cl.

Engblom, S. & Lennevi, T. 1999. Björkö – En florarik Mälarmiljö med gamla anor. Quaternaria, Stockholm University, Kvartargeologiska institutionen. Ser. B, Nr. 20. Stockholm.

Eriksson, Niklas. 2004 Dokumentation och provtagning av kulturlager och pålanläggningar vid Birka. Uppland, Ekerö kommun, Björkö socken, Björkö 1:5 Statens maritima museer, teknisk rapport 2005, Stockholm

Fenno Muyingo, Helena 1998. Borgvallen. Arkeologisk undersökning 1996 Birkas Befästning 2. Rapport. Stockholms universitet.

Fenno Muyingo, Helena 2000. Borgvallen II. Utvidgad undersökning av Borgvallen och underliggande grav 1997. Arkeologisk undersökning 1997. Birkas Befästning 3. Rapport. Stockholms universitet.

Hallström, G. 1925. Till riksantikvarien med iakttagelser rörande befästningar och huslämningar på Björkö samt med förslag till kommande fältarbeten därstädes. ATA. Dnr. 2978/25.

Hedenstierna-Jonson, Charlotte et al 1998. Garnisonen II. Arkeologisk undersökning 1998. Rapport. Stockholm.

Hedenstierna-Jonson, Charlotte 2000. Borg. Arkeologisk undersökning 1998/1999. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400 –1100 e.Kr. Rapport 2. Stockholms universitet.

Holmquist, Lena 1982. Markutnyttjandet på Björkö.I: Vikingatidsstudier. Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium. Nr I.

Holmquist Olausson, Lena 1985. Rapport Delundersökning av gravfält, fornlämning 116, Björkö, Adelsö sn. Uppland.

Holmquist Olausson, Lena 1986. Rapport. Undersökning av stensättning, fornlämning 109, Björkö, Adelsö socken, Uppland.

Holmquist Olausson, Lena 1987. Rapport. Delundersokning av RAA 109, stensättningar. Björkö, Adelsö sn. Uppland.

Holmquist Olausson, Lena 1988. Preliminar redogörelse for 1987 års undersökningar. Laborativ arkeologi 3. Stockholm.

Holmquist, Olausson, L. & Söderberg, A. 1996. Rapport från en arkeologisk undersökning vid Birkas stadsvall – kompletterande undersökning 1996. Björkö, Adelsö sn, RAA 118, Uppland. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. RAA

Holmquist, Lena. 1987. Bosättningen på Björkö i Mälaren. Laborativ arkeologi 2. Stockholm.

Holmquist Olausson, Lena 2001. Birkas befästningsverk – resultatet från de senaste årens utgrävningar. Birkas krigare. M. Olausson (ed.). Stockholm. 9–15.

Holmquist Olausson, L. & Kitzler Ahfeldt, L. 2002. Krigarnas hus. Arkeologisk undersökning av ett hallhus i Birkas Garnison. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400–1100 e.Kr. Rapport 4. Stockholms universitet.

Isaksson, S. 2003. Analys av lipider i keramik från grav A88, Smedjan, Garnisonen, RAA 35, Björkö, Adelsö sn, Up. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Kitzler, L. 1997. Rapport från utgravningen av Garnisonen på Björkö 1997. Rapport. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet.

Kyhlberg, Ola 1973 Brons guld silver exkl. mynt och viktlod Birka Svarta jordens hamnområde Arkeologisk undersökning 1970-71 RAA rapport C1 1973 155-196

Olsson, A 2004 Sondering av vattenområden vid Birka Uppland, Ekerö kommun, Björkö socken, Björkö 1:5 Statens maritima museer, teknisk rapport 2004, Stockholm

Rispling, G. 1998. Lista över myntfynd på Birka år 1998. Up, Adelsö sn, Björkö, Garnisonen. Hopat fynd. Rapport.

Stjerna, N. 1999. Islamiska mynt från Garnisonen Fornvännen 95 (2000). 1997/1998. Supplement. Garnisonen. Arkeologisk undersokning 1997/1998. Uppland, Adelsö sn, Björkö. RAA35,

Wojnar Johansson, M. 2006b. Uppdragsrapport Nr 38, SEM analys av beslag från Birkas garnison. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms universitet.


 

Fornvännen

Ambrosiani, Björn 1971 Arkeologisk utgrävning: målsättning och teknik I: Fornvännen. 1971 sid 104

Ambrosiani, Björn 1990 Den Svarta jorden i Birka – en nyckel till förståelsen av stad och omland under vikingatiden I: Fornvännen. 1990 sid 1

Ambrosiani, Kristina 1982 Vikingatida kammar i öst och väst: ett diskussionsinlägg. I: Fornvännen. 1982 sid 180

Andre, Anna Maria 2001 Arkeologi och kulturminnesvård. Vad och varför I: Fornvännen 2001 sid 177

Androshchuk, Fedir 2003 The Hvoshcheva sword I: Fornvännen 2003 sid 35

Arbman, Holger 1926 Bidrag till kännedom om det äldsta Sigtuna: undersökningar sommaren 1925 I: Fornvännen. 1926 sid 171

Arbman, Holger 1941 Hjalmar Stolpe som fornforskare I: Fornvännen. 1941 sid 146

Arne, T.J. 1911 Sveriges förbindelser med östern under vikingatiden: ett arkeologiskt bidrag. I: Fornvännen 1911 sid 1

Arne, T.J. 1946 Birkagraven nr 632 och kejsar Theophilus´ mynt. I: Fornvännen 1946 sid 216

Arne, T.J. 1947 ”Austr i Karusm” och Sarklandnamnet I: Fornvännen 1947 sid 290

Arrhenius, Birgit 1968 Ett tråddragningsinstrument från Birka I: Fornvännen. 1968 sid 28

Arrhenius, Birgit 1970 Knivar från Helgö och Birka I: Fornvännen. 1970 sid 40

Arwill-Nordbladh, Elisabeth .1990 Nyckelsymbolik i järnålderns kvinnogravar I: Fornvännen. 1990 sid 255

Baudou, Evert 2006 Det arkeologiska året 1906: Oscar Almgren, Oscar Montelius och Fornvännen I: Fornvännen 2006 sid 75

Bender Jørgensen, Lise. 2008 Recensioner I: Fornvännen 2008 sid 291

Berg, Gösta. 1988. Vikingakongresserna I: Fornvännen 1988 sid 139

Bäck, Mathias 1999 Kampen om Nordvegen: några synpunkter på det vikingatida samhällssystemet med utgångspunkt i en ny bok om politiska konflikter i Västnorge. I: Fornvännen 1999 sid 19

Bäck, Mathias 2009 Vikingatida bebyggelse funnen utanför Birkas stadsvall. I: I: Fornvännen. 2009 sid 262

Callmer, Johan 1976. Oriental coins and the beginning of the Viking period I: Fornvännen 1976 sid 175

Damell, David 1972 Om Södertäljeleden I: Fornvännen 1972 sid 123

Damell, David 1974 Nya fakta om Södertäljeleden I: Fornvännen 1974 sid 23

Ericson, Per et al. 1988 Animal exploitation at Birka – a preliminary report I: Fornvännen. 1988 sid 81

Flodeus, Erik 1940 Brandgravar med hängkors I: Fornvännen. 1940 sid 129

von Friesen, Otto 1911 Runstendelar funna på Birka. I: Fornvännen. 1911 sid 8

von Friesen, Otto. 1912 Runskrifter på en koppardosa I: Fornvännen. 1912 sid 6

Geijer, Agnes 1943 Några ord om norsk textilforskning I: Fornvännen 1943 sid 253

Geijer, Agnes 1956 Textilt material i fynd och samlingar: några erfarenheter. I: Fornvännen 1956 sid 267

Grandell, Axel. 1986 Kredithandel med tillhjälp av karvstock : en epok i mänsklighetens historia I: Fornvännen. 1986 sid 121

Gräslund, Anne-Sofie 1967 Ett förhistoriskt brödfynd i Östergötland I: Fornvännen. 1967 sid 25

Gustawsson, K.A. 1977 Björköområdets skötsel I: Fornvännen. 1977 sid 87

Gustafsson, Ny Björn. 2008 Tre dräktspännen från Björkö I: Fornvännen. 2008 sid 42

Gustafsson, Ny Björn 2009 För folk och fä : om vikingatida fjättrar och deras användning I: Fornvännen sid 89

Hall, Thomas 1974 Edith Ennen und die europaische Stadt des Mittelalters I: Fornvännen 1974 sid 216

Hedman Sara 1999 Sörling, Faith-Ell och Händel – tre tecknare i Akademiens tjänst Fornvännen 1999 sid 179

Hedenstierna-Jonson, Charlotte.2006 Borre style metalwork in the material culture of the Birka warriors An apotropaic symbol I: Fornvännen sid 312

Heimdahl, Jens, 2010 Barbariska trädgårdsmästare: nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till 1200-talets slut I: Fornvännen 2010 sid 265

Holmqvist, Wilhelm 1973 Den tidiga staden I: Fornvännen. 1973 sid 49

Holmquist Olausson, Lena 1990 ”Älgmannen” från Birka. Presentation av en nyligen undersökt krigargrav med människooffer I: Fornvännen. 1990 sid 175

Horn Fuglesang, Signe 1989 Viking and medieval amulets in Scandinavia I: Fornvännen 1989, sid 15

Hyenstrand Eva. 1991 ”Teckn till Stadzens grund” –om undersökningar i Björkös Svarta jord” I: Fornvännen. 1991 sid 169

Hägg, Inga 1983 Birkas orientaliska plagg I: Fornvännen. 1983 sid 204

Hägg, Inga 1971 Mantel och kjortel i vikingatidens dräkt I: Fornvännen. 1971 sid 141

Isaksson, Sven 2003 Vild vikings vivre. Om en tidigmedeltida matkultur I: Fornvännen sid 271

Ingelman Sundberg Catharina 1972 Undervattensarkeologisk undersökning utanför Birka. I: Fornvännen. 1972 sid 127

Kalmring, Sven 2010 Of thieves, counterfeiters and homicides: crime in Hedeby and Birka I: Fornvännen sid 281

Kalmring, Sven 2012 The Birka Proto Town GIS – A source for Comprehensive studies of Björkö I: Fornvännen sid 253

Kitzler Ahfeldt, Laila 2000 Odenssymbolik i Birkas garnison. I: Fornvännen sid 13

Kjellberg, Lennart.1917 De s.k. Birkamynten. I: Fornvännen 1917 sid 41

Kyhlberg, Ola 1973 Problem kring stratigrafi och myntdatering I: Fornvännen. 1973 sid 26

Kyhlberg, Ola 1975 Vågar och viktlod. Diskussion kring frågor om precision och noggrannhet I: Fornvännen. 1975 sid 56

Kyhlberg, Ola. 1975a Försök till en utvardering av en fältkonservering: Birka 1969-1971 I: Fornvännen. 1975 sid 209

Kyhlberg, Ola 1980. Kvantitativ dateringsmetodik. Ett tillämpningsförsök med stratigrafin i Birka, Svarta jordens hamnområde. I: Fornvännen. 1980 sid 170

Liden, Kerstin och Nelson, Erle D. 1994 Stable carbon isotopes as dietary indicator, in the Baltic area I: Fornvännen sid 13

Liden, Kerstin 2006 Naturvetenskap i Fornvännen I: Fornvännen 2006 sid 95

Lindberg, Christer 1996 En instruktion for arkeologiska utgrävningar: om pionjärerna Hjalmar Stolpe och Carl V. Hartman. I: Fornvännen 1996 sid 81

Lindström, Jonathan 2005 Påsk, höstblot och jul. Sambandet mellan årliga högtider och forntida gravars orientering I: Fornvännen sid 13

Lindqvist, Sune 1926 Hedeby och Birka. I: Fornvännen. 1926 sid 1

Lindqvist, Sune 1926 Slesvig och Birka. I: Fornvännen. 192 sid 245

Lindqvist, Sune.1926 Birkamynten I: Fornvännen. 1926 sid 307

Lindqvist, Sune 1928 Vattenståndet vid Birka på 900-talet. I: Fornvännen 1928 sid 118

Magnus, Bente 2004 Brooches on the move in Migration Period Europe I: Fornvännen 2004 sid 273

Malmer, Brita 1966 Sveriges äldsta mynt I: Fornvännen. 1966 sid 208

Montelius, Oscar.1914 Runinskrift. I: Fornvännen. 1914 sid 98

Nerman, Birger 1918 Kungshögarna på Adelsö och Sveriges äldsta konungalängder. I: Fornvännen. 1918 sid 5

Nerman, Birger 1930 Referat av ett föredrag om fynden från Grobin i Lettland I: Fornvännen. 1930 sid 114

Nerman, Birger 1962 Gustaf Hallström 11/7 1880 – 5/10 1962 : in memoriam. I: Fornvännen sid 328

Nicklasson, Pavel 2009 Birkas belägenhet En 1800-talsdebatt med sentida ekon. I: Fornvännen sid 274

Nockert, Margareta och Wadsten Tommy 1978 Birkatextilierna – också ett förvaringsproblem. I: Fornvännen. 1978 sid 20

Nordenstorm, Leif 1994 Dödande vid begravningar. Ett inslag i järnålderns gravritualer i komparativ religionshistorisk belysning I: Fornvännen sid 266

Novikova, Galina L. 1992 Iron neck-rings with Thor’s hammers found in Eastern Europe. I: Fornvannen 1992 sid 73

Nyberg, Tore 1987 Adam av Bremen och terminologin I: Fornvännen 1987 sid 115

Persson, Kjell 2002 Digital terrain modelling in archaeology: three-dimensional GIS, examples from Birka and Vendel I: Fornvännen 2002 sid 191

Riksantikvariens årsberattelse 1913 I: Fornvännen 1913 sid I-XI

Rundkvist, Martin.1996 Fornvännens innehåll och skribenter 1956-1995. Svensk antikvarisk verksamhet speglad i Tidskrift for Svensk Antikvarisk Forskning. I: Fornvännen 1996 sid 176

Schnittger, Bror 1912 Några förhistoriska brödfynd. I: Fornvännen 1912 sid 1

Schuck, Adolf 1924 ”Sjöborgar” och ”hamnstader”: ett bidrag till Nordens handels- och stadshistoria. I: Fornvännen 1924 sid 1

Selling, Dagmar 1942 Ett nyupptäckt manuskript rörande Björkö I: Fornvännen. 1942 sid 355

Selling, Dagmar 1976 Recensioner I: Fornvännen 1976 sid 191

Sindbak, Soren M. 2003 Varagiske vinterruter : slädetransport i Rusland og sporgsmalet om den tidlige vikingetids orientalske import i Nordeuropa I: Fornvännen sid 179

Stjerna, Niklas 2004 En stäppnomadisk rustning från Birka. I: Fornvännen sid 27

Strassburg, Jimmy 1995 Våld föder våld: problem inom feministisk genusforskning: exemplet Sunnmore. I: Fornvännen 1995 sid 77

Svenska fornminnesföreningens årsmöte 1909 Årsmötesprotokoll. I: Fornvännen 1909 sid 340

Söderberg, Anders 2002 Metalliska spår efter gjuteriverksamhet: en skiss till en arkeologisk fältmetod I: 2002 Fornvännen sid 255

Sörling, Erik 1939. Penningväskor från vikingatiden I: Fornvännen 1939 sid 45

Thulin, Alf 1985 Var vikingatidens ryssar (fry. rus’). franker? Några reflektioner i anledning av Omeljan Pritsaks The Origin of Rus’ I: Fornvännen. 1985 sid 190

Trotzig, Gustaf 1998 Birka och Gamla Uppsala museer och myter I: Fornvännen sid 191

Trotzig, Gustaf 2004 Trons försvarare i Birka I: Fornvännen. 2004 sid 197

Thordeman, Bengt 1926 Litteratur och kritiker I: Fornvännen 1926 sid 271

Wadstein, Elis 1936 Birkaspörsmål I: Fornvännen. 1936 sid 122

Welinder, Stig 1997 Arkeologi i massmedia I: Fornvännen. 1997 sid 19

Welinder, Stig 2006 ”Fornvännen” och de första kvinnliga arkeologerna. I: Fornvännen 2006 sid 85

Wåhlander, Linda 2000 Naust på Björkö? I: Fornvännen 2000 sid 119

Yrwing, Hugo. 1989 En marinarkeolog om den tidiga frisisk-tyska handeln I: Fornvännen 1989 sid 150

Zachrisson, Torun 2011 Arkeologin bakom Rimbert Om Hergeirs och Gautberts kyrkor och borgen i Birka I: Fornvännen sid 100

Åmark, Mats 1912 Om Sveriges äldsta kyrkklockor I: Fornvännen. 1912 sid 71


 

Övriga tidskrifter

Ambrosiani, Björn 1983 The Late Iron age I: Swedish Archaeology 1976-1980

Arrhenius, Birgit 2002. Die landlichen Siedlungen im Umfeld von Birka. Haithabu und die fruhe Stadtentwicklung im nordlichen Europa. I: Schriften des Archäologischen Landesmuseums 8. Neumunster.

Bäck, M. 1995. Importkeramiken i Birka. I: META. Medeltidsarkeologisk tidskrift 1. Lund.

Bolin, Hans 2004The Absens of Gender 2004 I: Current Swedish archaeology Vol 12 2004 sid 169

Cassel, Kerstin 2000 Where are we going? I: Current Swedish Archaeology Vol. 8, 2000 sid 33

Gräslund, Anne-Sofie 2003. Birka between West and East. Offa. I: Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 58:2001 sid 129 Neumunster.

Gräslund, Anne Sofie 1972 Barn i Birka I: TOR sid 161

Hed Jakobsson, Anna 1999, Towns, Plots, Crafts and Fertility. Traces of a Power Ideology I: Current Swedish Archaeology, Vol. 7, 1999 sid 37

Hansson, Ann-Marie 1996 Bread in Birka and on Björkö. I: Journal of Nordic archaeological science 1996 sid Stockholm

Hildebrand, Hans 1872 Fynd på Björkö I: Månadsbladet

Hildebrand, Hans 1877 Hvar lag Ansgarii Birka? I: Månadsbladet sid 433-439

Hildebrand, Hans 1885 Nordens äldsta mynt. I: Månadsbladet sid 122-134

Holmquist Olausson, Lena 2009 Sveriges första poliser fanns på Birka. Intervju i Svensk Polis september 2009

Holmquist, Lena 1987. Bosättningen på Björkö i Mälaren. I: Laborativ Arkeologi 2. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Hägg, Inga 1969 Die Wikingezeitliche Frauentracht von Birka: einige Bemerkung zur Hemdform. I: TOR 1969 sid 13

Höjer, Henrik 2006 Var vikingen muslim? I: Forskning&Framsteg nr 6 2006

Ringstedt Nils 1997 The Birka Chamber-Graves- Economic and Social Aspects A quantitative analysis I: Current Swedish Archaeology, Vol. 5, l997 sid 127

Risberg, J.;el al. 2002 Environmental changes and human impact as recorded in a sediment sequence offshore the Viking Age town Birka, southeastern Sweden. I: The Holocene 12:4 sid 445 Sevenoaks

Schultzen Joakim 2011. Remodelling the Past – Archaeometrological Analysis applied on Birka Weight Material using a 3D-Scanner & Computer-Aided Design. I: Journal of Archaeological Science 38.

Stjerna, Knut 1909. Lund och Birka I: Historisk tidskrift från Skåneland Band 3 1909

Stolpe Hjalmar 1889 Ett och annat på Björkö I: Ny illustrerad tidning

Söderberg, Anders 2004 Metallurgic ceramics as a key to Viking Age workshop organisation. I: Journal of Nordic Archaeological Sciencs vol 14 Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholm sid 115


 

Studentuppsatser

Abelin, Jan 2006 Kirurgiska instrument i romerska riket och Sverige Magisteruppsats Institutionen för arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet

Ahlsen Maria 2003/2004 Brödet i Birka: Analys av organiskt material från Garnisonen och Svarta Jorden på Björkö CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Andersson, Malin. 1998. Vapen från Birkas garnison – analys och dokumentation. I: CD-uppsatser i laborativ arkeologi 97/98 Del 1. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet.

Arvidsson Karin 2002/2003 Smedjan i Birkas garnison: Preparering och analys av föremål från en vikingatida smedja på Björkö CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Axelsson Louise 1999/2000 Gåtfull lämning i Borg: Analys, identifiering och datering av fyndmaterial från Raä 34, Borg, Björkö CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Bengtzon Ingela 2000/2001 En funktionsanalys av Garnisonshuset på Björkö CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Bergman, Joakim 2003 Bilden av Birka CD-uppsats i arkeologi institutionen for arkeologi och samiska studier Umeå universitet

Borowski, Elin 2005 Lärde vi oss inget? En uppsats om huruvida Birkas handelsmän förde med sig österländska seder och bruk. Södertörns högskola Påbyggnadskurs i arkeologi

Bruun Olofsson, Karolina. 2005 Kvinnors roller i vikingatiden, utifrån exemplet Birka och skriftliga källor. CD-uppsats, Lunds universitet

Bylund, Kerstin 2004 Birkas brickvävda band CD-uppsats Institutionen for arkeologi och samiska studier Umeå universitet

Bäckheden, Anna 2006 Beslag eller buckla? En studie av platta järnfragment från hallhuset i Birkas Garnison Magisteruppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Dahlin, Maria 2001 Birkas hamnar. En jämförande studie med några andra vikingatida hamnstader. Södertörns högskola Påbyggnadskurs i arkeologi

Edqvist Johanna 2003 På bönders satt och latin. Arkeologiförmedling i böcker om Birka. Göteborgs universitet

Ehlton Fredrik 2002/2003 Ringväv från Birkas Garnison – dokumentation, preparering och analys CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Eriksson Monica 1997/1998 Fyndmaterialet från Birkas Garnison – en jämförelse mellan1877,1934och 1997 års undersökning CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Eriksson Therese 2003/2004 Viktloden och vågskålen från smedjan i Birkas Garnison – preparering och analys CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Evans, Jimmy, Hedlund, Lennart & Lignell, Fredrik. 1996. Gender bland barngravarna på Birka. Mitthögskolan, Arkeologi D. Östersund.

Fahlberg, David 2012 Arbetsknivar: En funktionsanalys av knivar från Birkas Garnison Kandidatuppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Frostne Joakim 2001/2002 Krukskärvorna på Birka berättar – organisk analys av krukskärvor från främst Birkas Garnison, med GC-MS och FTIR CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Gustafsson Ny Björn, 2003. Bultlås från Birkas garnison: analys och rekonstruktionsforslag. CD uppsats i laborativ arkeologi Stockholms universitet

Gustafsson Patrik 2011 Birkas barn – En studie i social stratifiering på Birka Kandidatuppsats i arekologi SU

Gustafsson Sofi 1994/1995 Vad har kärlen använts till? Analyser av 4 krukskärvor av keramik från bosättningen vid Birkas stadsvall. CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Hackelberg, Louise 2007 Terrass III i Birkas Garnison – i skuggan av Hallen och Smedjan. En funktion En funktionsanalys baserad på fyndkvantifiering och fyndpreparering Magisteruppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Hamrin Anna 2002/2003 Fosfat- och spårämnesanalys av ett golvlager från smedjan i Björkögarnisonen CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Hansson, J 2004 Salviksgropen – Birkas hamn? Skriftlig uppgift påbyggnadskurs i arkeologi vid Södertörns högskola.

Heamagi C 2006 Bryggfundament och topografi på Björkö Södertörns högskola.

Henricson, Lars G. 1986 Glaset i Birka- en material och tillverkningsteknologiska studie. CD uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Jansson, Linda. 1997. Birkas Kvinnor. En undersökning av den vikingatida kvinnans status och roller, med utgång från birkamaterialet. C-uppsats i arkeologi. Lunds Universitet

Johansson, Evelina 2003 Birkas kvinnor. En forskningshistorisk analys från 1970 och framåt. Södertörns högskola Påbyggnadskurs i arkeologi

Johansson, Evelina 2004 Birkas män och deras mansroller: en litteraturstudie med ett genusperspektiv D-uppsats i arekologi Arkeologiska institutionen Stockholms universitet

Johansson, Harald 2006 “Båtnitar”. Analys och konservering av järnnitar från Birkas garnison. Magisteruppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Johansson Sara 1998/1999 Kvantifiering och analys av Garnisonens Knivar CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Karlsson, Åsa 2009 Privat och kollektivt: Lås- och nyckelanvändning under sen järnålder i Mälardalen Masteruppsats Uppsala universitet

Kling Agneta 1995/1996 Laborativ analys av kammar och kamfodral från Birks garnison CD uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Kristiansson, Susanne 1995/1996 Prospektering av Kugghamn på Björkö CD-uppsats Arkeologiskaforskningslaboratoriet Stockholms universitet

Krusten Eddie 2000/2001 Spjutspetsar från Birka – analys av fynd från gravar och Garnisonen CD uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Landgren, Johan. 2001 Birka och det islamiska silvret: ett tolkningsförslag baserat på det vikingatida numismatiska materialet i Sverige och Ryssland, till orsakerna bakom Birkas upphorande D-uppsats Arkeologiska institutionen Stockholm

Lang, Achim 2006 En arkeologisk historia: Birka och Vita Ansgarii C-uppsats Institutionen för arkeologi Göteborgs universitet

Larsson Susanne 2002/2003 Begravningskärlet från smedjan i Birkas Garnison – analys och preparering CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Lindeberg Johan 2008 Krigarnas hus i Birka –ett rekonstruktionsförslag av en vikingatida hallbyggnad Kandidatuppsats Institutionen for arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet

Lindeberg Johan 2009 Bärnsten i Birka Arkeologiska fynd och experiment. Stockholms universitet

Lundström, Fredrik 2006 Det vikingatida bågskyttet i Birka en framstående stridskonst med främmande inslag. CD-uppsats i laborativ arkeologi 2005/2006. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Mania Juliette 2014 SEM/EDS-analyser av föremål påträffade i Birka. En jämförande studie. Masteruppsats. Arkeologiska Forskningslaboratoriet.

Mosseby, Jennie 2009 Kvinnan och havet. Ett genusperspektiv på den vikingatida kvinnan längs svenska vatten. Magisteruppsats. Högskolan i Kalmar

Petersson, B. 1994. Indiana Jones på Birka. Om popularisering och forskning. Seminarieuppsats, Arkeologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

Rosen, Kristina. 2003 Avfall som informationskälla. Botaniska och leramiska analyser av jordprover från Björkös Garnison CD-uppsats i laborativ arkeologi Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet.

Sahlstedt Malin 1996/1997 Analys av fyndmaterial från Birkas borgvall CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Samuelsson, Kristina 2004 Hammarsymboler En studie av torshammarfynd i Birkagravar C-uppsats Institutionen for arkeologi Göteborgs universitet

Schultzen, Joakim. 2004 Vid jordens yttersta gräns en granskning av framlagda teorier kring Birka och Sigtuna C-uppsats Institutionen for arkeologi Stockholms universitet

Schultzen, Joakim. 2009 Devaluing the mitqal : Inherent Trading Fees in the Metrics of Birka Masteruppsats Stockholms universitetmarinarkeologiska

Stahl, Sara. 2013. Visualisering av strandlinjens läge vid Birka, Björkö, mellan år 700 – 800 e. Kr. Examensarbete grundnivå i kvartargeologi. Stockholms universitet.

Stavrum, B 1997 Förhistoriskt markutnyttjande i Borg på Björkö – en prospektering med fosfatkartering och elektromagnetisk kartering. CD-uppsats i laborativ arkeologi Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet.

Stjerna, Niklas 1997. Fodralkammar från Birkas Garnison: Analys och dokumentation, I CD-uppsatser i laborativ arkeologi 96/97 Del I. Arkeologiska forskningslaboratoriet.

Sundberg, Karin 1976 Birkas brynen, funktion och kvalitet CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Sundkvist, Anneli 1992 Rida de döda – vikingatida bett i Valsgarde och Birka Magisteruppsats Uppsala universitet

Stavrum Benithe 1996/1997 Förhistorisk markutnyttjande i Borg på Björkö- en prospektering med fosfatering och elektromagnetisk kartering CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoret Stockholms universitet

Stålberg Karolina 1999/2000 Hade Garnisonen en hamn? Prospektering av strandområdet nedanför Garnisonen i Birka CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Söderström, Elin och Nilsson Therese 2005 Birkas kammargravar sett ur ett genusperspektiv C-uppsats institutionen for humaniora och samhallsvetenskap Högskolan i Kalmar

Tengner Boel 1994/1995 Verktyg vid Birkas stadsvall CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Thorberg, H. 1973. Skinnbeslagen från Birka. Trebetygsuppsats framlagd vid seminariet för arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Stockholms universitet.

Thorin, Ida. 2012. Weighing the Evidence. Determining and Contrasting the Characteristics and Functionality of Loom Weights and Spindle Whorls from the Garrison at Birka. Master Thesis Archaeological Research Laboratory, Stockholm University. Masteruppsats

Ullen, Inga, 1980. En jämförande belysning och diskussion av förhållanden på Helgö och Birka under vikingatid. Seminariepapper

Wallqvist Åsa 1999/2000 Beslag från Birkas Garnison: Fyndpreparering och tolkning CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Westerholm, Marita 2001 Bronserade nycklar med fågelmotiv från Birkas garnison: fyndpreparering och tolkning av ornamentid med hjälp av laserscanning. CD-uppsats. Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholm

Wijkander Joakim 2007 Khazariska katakomber och Birkas kammargravar Stockholms Universitet

Wiklund, Jonas 2009 Hur såg Birkas hamn ut och vilka transporter behövdes? Kandidatuppsats i arkeologi, Södertörns högskola

Wåhlander Linda 1997/1998 Birkas stadsvall och dess förlängning fram till Borg: en prospekteringsundersökning CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Ågren, Torbjörn 1993 Pälshår från Birka- en undersökning av hårrester i svepelektronmikroskop. CD-uppsats Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet


 

Populärvetenskapliga böcker/tidskrifter samt guider till Birka/Björkö

Ambrosiani, Björn och Erikson, Bo G. 1991-95 Birka Vikingastaden Vol. 1-V Sveriges Radios förlag SvT 1, RAA och SHM

Arbman, Holger 1939 Birka Sveriges äldsta handelsstad i Från forntid och medeltid 1 Bokförlagsaktiebolaget Thule Stockholm

Arbman, Holger 1939 Birka Svenska Turistföreningens årsskrift1939

Arbman, Holger 1962 Vikingar

Budtz, Palle 1992 Vägvisare till forntiden Stockholm

Gustawsson, K.A. 1959 Varden av Björkö I Lindqvist, Sune och Gustawsson, K.A. 1959 (femte upplagan). Björkö Svenska Fornminnesplatser 2 KVHAA

Holmquist Olausson, Lena 1998. De beridna krigarna på Birka. I: Populär Arkeologi 1998

Holmquist, Lena och Kalmring, Sven 2012. Stadslika handelsplatser med borgar. Hedeby och Birka I: Populär arkeologi 2012:3

Lindqvist, Sune och Gustawsson, K.A. 1959 (femte upplagan). Björkö Svenska Fornminnesplatser 2 KVHAA

Lindqvist, Märta 1950 Ansgarskapellet på Björkö

Montelius, Oscar. 1912 A guide to the National Historic museum. Stockholm

Odelberg, Maj 1974 Birka Riksantikvarieämbetet Med bidrag av Björn Ambrosiani

Olausson, Michael (red) 2008 Hem till Jarlabanke. Lund

Olsson, Andreas och Eriksson, Niklas 2006 Vad gömmer sig i Birkas vatten? Populär arkeologi 2006:2 sid 3

Ramström, A. 2006. Vad hände på Björkö när Birka försvann? I: Populär Arkeologi 2006:2. Lärbro.

Rydh, Hanna 1928 Där fädrens kummel stå En utfärdsbokför Stockholmstraktens fornlämningar Del II Med historik över den antikvariska topografin av Bror Schnittger. Stockholm

Schnittger, Bror och Rydh, Hanna 1922 Där fädrens kummel stå En utfärdsbok för Stocholmstraktens fornlämningar Stockholm

Stålsjö, Dag 1983 Svearikts vagga en historia i gungning Skövde

Sverige förr och nu. 1839 Historisk kalender för Swenska ungdomen DM Lublin & Co Stockholm Stockholm sid 28-37

Vallmark, Peter Adam 1845 En resa på Mälaren. H1, resan från Stockholm till Björkön och Adelsön. Stockholm

Wåhlander, Linda och Kolker, Li 2013 De döda fick dyrbara vävar med sig i graven. I: Populär arkeologi 2013:4


 

Dagstidningar

Upsala Nya Tidning 25 juni 1930 sid 1 och 6

Stockholms Dagblad 23 juni 1910 sid 1


 

Avhandlingar som helt eller till stor del bygger på material från Birka/Björkö

Ambrosiani, Kristina 1981 Viking age combs, comb making and comb makers: in the light of finds from Birka and Ribe Diss Stockholm

Andersson, Eva 1999 The Common Thread, Textil Prodution during the Late Iron Age and Viking Age. Diss Stockholm

Bergström, Liselotte 2007 Gräddat: Brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen Diss Stockholms universitet

Callmer, Johan 1977. Trade Beads and Bend Trade in Scandinaviaca. 800-1000 A. D. Acta Archaeologica Lundensia.Series prima in 4° Nr. 11. Diss Lund.

Duczko ,Wladyslav 1985 Birka: Untersuchungen und Studien V. The filigree and granulations work of the Viking period: an analysis of the material from Björkö Uppsala. Diss Uppsala

Ericson, Per 1987. Osteology of the eider : Somateria mollissima (L): a study of sexual, geographic and temporal morphometric variation in the eider skeleton. Museum of National antiquities Diss

Geijer, Agnes 1938 Birka Untersuchungen und Studien III Die Textilfunde aus den Gräbern Diss Stockholm

Gräslund, Ann Sofie 1980 Birka Untersuchungen und Studien IV, The burial customs: a study of the graves om Björkö. Diss Uppsala

Gustin, Ingrid 2004 Mellan gåva och marknad: handel, tillit och materiell kultur under vikingatid Diss Lund

Hansson, Anne-Marie 1997 On plant food in Scandinavian Peninsula in early Medieval Time. Thesis and Papers in Archaeology B.5 Diss Stockholm

Hedenstierna-Jonson, Charlotte 2006 The Birka Warrior: the material culture of a martial society. Diss Stockholm

Holmquist, Lena 1993 Aspects on Birka : investigations and surveys 1976-1989 Theses and papers in Archaeology B3. Diss Stockholm

Hägg, Inga 1974 Kvinnodräkten i Birka: livplaggens konstruktion på grundval av det arkeologiska materialet Diss Uppsala

Jansson, Ingmar 1985 Ovala spännbucklor: en studie av vikingatida standardsmycken med utgångpunkt från Björkö-fynden. Diss Uppsala

Johansson Birgitta M. 2005 Molluscs, Environment and Man. A Bioarchaeological approach in Sweden. Thesis and Papers in Archaeology B:10 Diss Stockholm

Karlsson, Sven 2000 Vegetation history as a key to living conditions for domestic animals and man in Viking Age Birka Licentiatavhandling Stockholm

Kyhlberg, Ola,1980 Vikt och värde: arkeologiska studier i värdemätning, betalningamedel och metrologi under yngre järnåldern 1. Helgö 2. Birka Diss Stockholm

Larsson, Annika 2007 Klädd Krigare: Skifte i skandinaviskt dräktskick kring år 1000. Diss Uppsala universitet

Selling, Dagmar 1955 Wikingerzeitliche unde Frümittelalterliche Keramik in Schweden, Diss Stockholm

Stolpe, Hjalmar 1872 Naturhistoriska och arkeologiska undersökningar på Björkö i Mälaren Diss Uppsala

Sundkvist, Anneli 2001 Hästarnas land: Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder. Diss Uppsala universitet

Trotzig, Gustaf,1991 Vikingatida gravkärl av koppar och kopparlegeringar från Birka och Gotland. Tillverkning, användning och sociala förutsättningar. Diss Stockholm

Wigh, Bengt,2001 Animal husbandry in the Viking Age town of Birka and its hinterland: Birka Studies Vol 7 Excavations in the Black Earth 1990-95 Diss Stockholm


 

Birka, Untersuchungen und Studien. I serien ingående artiklar finns i huvudlistan

Arbman, Holger 1940 Untersuchungen und Studien Die Gräber. Taflen

Arbman, Holger 1943 Untersuchungen und Studien Die Gräber. Text

Arwidsson, Greta (red.) 1984 Untersuchungen und Studien II:1 Systematische analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta (red.) 1986 Untersuchungen und Studien II:2 Systematische Analysen der Gräberfunde

Arwidsson, Greta (red.) 1989 Untersuchungen und Studien II:3 Systematische Analysen der Gräberfunde

Geijer, Agnes 1938 Birka Untersuchungen und Studien 3 Die Textilfunde aus den Gräbern Diss Stockholm

Gräslund, Ann Sofie 1980 Birka Untersuchungen und Studien 4, The burial customs: a study of the graves om Björkö. Diss Uppsala


 

Birka studies. I serien ingående artiklar finns i huvudlistan

Ambrosiani, Björn & Clarke, Helen (red) 1992. Investigations in the black earth Early Investigations and Future Plans. Birka Studies Vol. 1. Stockholm.

Ambrosiani, B & Clarke, Helen (red) 1995. Excavations in the Black Earth 1990. Birka Studies Vol. 2. Stockholm.

Ambrosiani, B & Clarke, Helen (red).1994. The Twelfth Viking Congress. Birka Studies Vol. 3. Stockholm.

Miller, Urve et al (red). 1997. Environment and Vikings scientificmethods and techniques. Birka Studies Vol. 4. Stockholm and Rixensart

Ambrosiani, B (red).2001. Excavations in the Black Earth 1990-1995 – Eastern Connections Part One. The Falcon motive Birka Studies Vol. 5. Stockholm.

Ambrosiani, B (red) 2004. Excavations in the Black Earth 1990-1995 – Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology. Birka Studies Vol. 6. Stockholm

Wigh, Bengt 2001 Animal husbandry in the Viking Age town of Birka and its hinetrland: excavations in the black earth 1990-95 Birka Studies Vol 7 Diss Stockholm

Andersson, Eva 2003 Tools for textile production from Birka and Hedeby: excavations in the black Earth1990-1995 Birka Studies Vol 8 Stockholm

Ambrosiani, Björn 2013 Stratigraphy Birka Studies vol. 9. Stockholm


 

Övrigt

Hansson, A.-M., Holmquist Olausson, L. & Isaksson, S. 2003. Faktaunderlag för utställningen Gröt och Gryta, om matkultur i Birka, Birkamuseet, Björkö.

Hallström, G. 1925. Till riksantikvarien med iakttagelser rörande befästningar och huslämningar på Björkö samt med förslag till kommande fältarbeten därstädes. ATA. Dnr. 2978/25.

SOU 1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. I. Historik, memorial, ang. minnesvårdens nuvarande ståndpunkt, utländska lagstiftning samt bilagor. Ecklesiastiksdepartementet. Stockholm.

UNESCO 2011 The world´s heritage sid 404, Collins New York


 

Ett urval böcker för barn om barn i Birka

Bergenholtz, Björn 2001 Birkagrisen. Grisen Lindboms äventyr på resa mot okänt land

Bratenius, Anna 1999 Brigs himmelska resor

Bratenius, Anna 2001 Brig i myternas land

Larsdotter, Anita 1998 Disa på Birka

Nylund, Bengt Bland vikingar och vilddjur Ansgars äventyr under första resan till Birka

Wahl Mats, Nordqvist, Sven och Ambrosiani, Björn 1999 Folket i Birka på vikingarnas tid