Hoppa till innehåll

Spår efter isen

De stenar som inlandsisens krossande tyngd lämnat efter sig bearbetades av havets bränningar. Små partiklar sköljdes bort och hamnade i skrevor, medan block och stenar blev kvar efter sluttningarna. Stenarna har bildat så kallade klapperstensfält. Än idag syns spåren efter havets arbete och landhöjningen tydligt. Klapperstensfältet har sakta höjt sig över havet och ligger nu på 150 meters nivån över havet. På bilden ser du ett klapperstensfält från Ångermanland, Nordingrå socken.

Klapperstenfält från Ångermanland. Ingår i Höga Kustens världsarvsområde. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ