Hoppa till innehåll

Reformationen

Gustav Vasa förändrade många saker i landet, inte minst förhållandet mellan kyrka och stat.


Under senmedeltiden tyckte många i Europa, bland andra tysken Martin Luther, att påven i Rom hade för mycket makt över kyrkan. Detta så kallade lutherska tänkande spred sig och flera nationers kungar insåg att de själva kunde styra kyrkan utan att blanda in påven. År 1524 bröt Gustav Vasa alla svenska förbindelser med påven. Han gjorde sig till kyrkans överhuvud och började själv utnämna biskopar. Den svenska kyrkans frigörelse från Rom kallas reformationen. Somliga menar att den inte innebar särskilt stora förändringar för den enskilda människan. Andra säger att mycket av den lärdom som den katolska kyrkan hade förmedlat nu rycktes undan och att Sverige återigen var avskilt från den europeiska kulturen.

Glasmålning från Hablingbo kyrka på Gotland. Foto: SHM