Hoppa till innehåll

Någhra gudeligha böner…

På Själagårdsgatan 13 i Stockholm låg under 1500-talet det kungliga boktryckeriet. Där trycktes år 1559 en liten bönbok för enskilt bruk, med böner för olika tillfällen.


Bönerna är till stora delar hämtade från något äldre bönböcker möjligen utgivna av Laurentius Petri, den förste icke-katolske ärkebiskopen i Sverige efter reformationen. Bönboken har ägts av Malin Sture, systerdotter till Gustav Vasas drottning Margareta Leijonhufvud och därmed kusin till Erik XIV, Johan III och Karl IX. Malin föddes 1539, och var alltså 20 år då boken trycktes. På bokens omslag finns sturarnas släktvapen, och kan ha varit i familjens ägo från början. Bönboken har använts som en slags minnesbok, där flera av Gustav Vasas barn och några av Malins syskon skrivit tänkespråk och sina signaturer. I bokens inledande kalender har Malin själv skrivit vid den 10 juli att detta var det datum då hon såg sin bror Nils för sista gången. Nils dödades av Erik XIV 1567 i det som ofta brukar kallas Sturemorden, då även Malins far Svante och andre bror Erik dödades.

Någhra gudeligha böner vtdragna aff then helga scrifft – Sök i samlingarna (shm.se)