Hoppa till innehåll

Knivhuggstest

Forskarna funderade mycket över hålen i Gerumsmanteln. Tankar väcktes om att det kunde vara knivhugg som orsakat dessa.


På den första bilden, tagen på tidigt 1920-tal, ser vi hur ett antal knivar av papp stuckits in i manteln. Modig modell är Fil. dr. K. E. Sahlström. Totalt sett har man upptäckt 32 stickskador i plagget efter minst fem stick med ett vasst föremål. Teorierna från 20-talet kring hur stickhålen kommit till har bekräftats av SKL, Statens Kriminaltekniska Labratorium som undersökte manteln 2005.

Ett antal knivar av papp stacks på 20-talet in i manteln för att testa knivhuggsteorin. Foto: ATA

Teckning över placeringen av sticken. Observera den streckade randen i mitten. Viks manteln dubbel där stämmer sticken på ömse sidor om strecket med varandra. Foto: ur boken ”Bronsåldersmateln från Gerumsberget i Västergötland”

Rekonstruktion från 1920-talet av hur sticken har gått igenom manteln. Foto: ur boken ”Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland”

Gerumsmanteln undersöks 2005 av Weine Drotz från Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. Foto: Christer Åhlin/SHM