Hoppa till innehåll

Folktro

De flesta förkristna traditionerna föll i glömska, men en del seder blev kvar.


 Till exempel visar arkeologiska undersökningar att man länge fortsatte att lägga offer i grunden innan man byggde ett hus. På bilden ser du en kniv med blad av järn och skaft av ben. Just knivar var vanliga husoffer under medeltid. Vissa formler och väsen som troll och vättar finns kvar i sagor och myter ännu i våra dagar. Det finns också spår av hedniska traditioner i vårt firande av jul och midsommar.

Knivblad av järn med handtag av polerat ben, krönt med stiliserat hästhuvud med betsel. Foto: Victoria Dabir/SHM

Knivblad av järn med handtag av polerat ben, krönt med stiliserat hästhuvud med betsel. Foto: Victoria Dabir/SHM