Hoppa till innehåll

Ett land – en lag

Kung Magnus Eriksson införde som sagt en särskild lag för städerna.


Denna lag var från början i första hand avsedd för Stockholm. Varje stad hade dock fortfarande sin egen lagbok, som i stort sett var likadan men mindre detaljer kunde skilja sig åt. Senare blev tiderna svåra. 1332 hade Magnus Eriksson köpt det då danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge. Vid köpet hade han satt sig i skuld till tyska furstar, som på så sätt fick inflytande över Sverige. Kung Magnus tvingades höja skatterna och använda grymma metoder för att driva in dem. Magnus blev impopulär och det var nära uppror. Och det skulle bli värre…

Penning präglad cirka 1340-1354, under Magnus Erikssons tid, Vikt ca 0,35 gram. På denna sidan av myntet avbildas tre motställda kronor med ett M emellan. På andra sidan av myntet är folkungalejonet avbildat. Foto: Gabriel Hildebrand/KMK