Hoppa till innehåll

Engelbrektsupproret

Unionskungen Erik av Pommern hade inte samma inställning till den nordiska unionen som Margareta.


Han ville utveckla unionsstaten till ett jättelikt Östersjöimperium med sig själv som enväldig härskare. Därför förde han långvariga krig mot Hansan, som fortfarande kontrollerade handeln till sjöss. Hansan införde handelsblockad mot Sverige. Särskilt i Bergsslagen innebar det problem, när det inte gick att hitta köpare till det järn man framställde. Dessutom höjde Erik av Pommern skatterna för att bekosta sina krig. Missnöjet med kungen växte. År 1434 startade i Dalarna ett folkligt uppror lett av bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson. Flera stormän anslöt sig och Engelbrekt tågade söderut med sin här. När han nådde Vadstena möttes han av kungens rådsherrar som sa upp sina löften att vara kungen trogna och anslöt sig till Engelbrekt. Upproret spred sig och befrielsekriget utkämpades på många fronter. Efter bara tre månader tvingades kung Erik till ett avtal om vapenstillestånd.

Staty av Engelbrekt i Örebro, Närke. Foto: Pål-Nils Nilsson/RAÄ